κρυπτόλεξο

NOTE: This dictionary is currently only English to Greek.
Here are the lines from the English to Greek side that include 'κρυπτόλεξο'.

WordReference English-Greek Dictionary © 2015:

Matching entries from other side of dictionary
word search,
wordsearch
n
(puzzle: words hidden in grid)κρυπτόλεξο ουσ.ουδ.
 Wordsearches contain letters which can be read horizontally, vertically, and diagonally.
  Is something important missing? Report an error or suggest an improvement.

Φόρουμ WR: Θέματα συζήτησης με τον όρο 'κρυπτόλεξο' στον τίτλο:

See Google Translate's machine translation of 'κρυπτόλεξο'.

Download free Android and iPhone apps

Android AppiPhone App
Report an inappropriate ad.