λεξικό συνωνύμων

NOTE: This dictionary is currently only English to Greek.
Here are the lines from the English to Greek side that include 'λεξικό συνωνύμων'.

WordReference English-Greek Dictionary © 2014:

Matching entries from other side of dictionary
thesaurus n (book of synonyms)λεξικό συνωνύμων ουσ.ουδ.
  Is something important missing? Report an error or suggest an improvement.

Φόρουμ WR: Θέματα συζήτησης με τον όρο 'λεξικό συνωνύμων' στον τίτλο:

Play and learn: visit WordReference Games
See Google Translate's machine translation of 'λεξικό συνωνύμων'.

Download free Android and iPhone apps

Android AppiPhone App
Report an inappropriate ad.