μαλακία

NOTE: This dictionary is currently only English to Greek.
Here are the lines from the English to Greek side that include 'μαλακία'.

WordReference English-Greek Dictionary © 2014:

Matching entries from other side of dictionary
shit n slang, vulgar, uncountable (nonsense)φούμαρα ουσ ουδ πλ
   (υβριστικό)μαλακία ουσ θηλ
   (χυδαίο)παπαριά ουσ θηλ
 His story is total shit.
shit n slang, vulgar, uncountable (undesirable events)αναποδιά ουσ θηλ
   (προσβλητικό)μαλακία ουσ θηλ
 Shit has been happening all day!
suck vi slang (be very bad)  (αργκό)μαλακία ουσ.θηλ.
 You didn't get in? That sucks!
  Η ταινία που διάλεξε ήταν σκέτη μαλακία.Αυτή η πρόταση δεν αποτελεί μετάφραση της αγγλικής.
boner n US, slang (error, blunder)  (καθομιλουμένη)γκάφα ουσ.θηλ.
   (χυδαίο)μαλακία ουσ.θηλ.
frigging n slang, offensive (masturbation)  (αυνανισμός: αργκό, χυδαίο)μαλακία ουσ.θηλ.
masturbation n (sexual self-stimulation)αυνανισμός ουσ.αρ.
   (καθομιλουμένη)μαλακία ουσ.θηλ.
masturbation n (sexual stimulation of [sb] else)αυνανισμός ουσ.αρ.
   (καθομιλουμένη)μαλακία ουσ.θηλ.
wack adj US, slang (very bad)  (αργκό: κακό, αναποδιά)μαλακία ουσ θηλ
balderdash n informal (nonsense)βλακεία, χαζομάρα, ανοησία, σαχλαμάρα, μπαρούφα, μπούρδα ουσ θηλ
   (μεταφορικά)τρίχες ουσ θηλ πλ
   (υβριστικό)μαλακία ουσ θηλ
Note: Συχνά χρησιμοποιούνται στον πληθυντικό αριθμό, π.χ. λες βλακείες.
tosh n slang (nonsense)βλακεία, ανοησία ουσ θηλ
   (υβριστικό)μαλακία ουσ θηλ
   (χυδαίο)παπαριά ουσ θηλ
flimflam
flim flam
n
informal (nonsense)  (ανεπίσημο)μαλακία ουσ θηλ
  βλακεία, ηλιθιότητα ουσ θηλ
hooey n US, slang (nonsense)βλακεία, χαζομάρα ουσ θηλ
  κοτσάνα ουσ θηλ
   (υβρ, αργκό)μαλακία ουσ θηλ
  παπαριά ουσ θηλ
hand job n slang (masturbation of the penis)  (αργκό)μαλακία ουσ.θηλ.
 I can't believe you gave him a hand job in his car!
fuck-up n slang, vulgar, offensive (mess, failure)  (υβριστικό: λάθος)μαλακία ουσ θηλ
   (χυδαίο: λάθος)παπαριά ουσ θηλ
wank
wank off
vi
UK slang (masturbate)  (αργκό)μαλακίζομαι ρ.αμ.
  τραβάω μαλακία ρ.μετ.
bollocks adj UK, slang (sthg of poor quality)  (κάτι χαμηλής ποιότητας, αργκό, χυδαίο)μαλακία, παπαριά ουσ.θηλ.
goddammit interj slang, potentially offensive (expressing anger or frustration)  (προσβλ, αργκό)γαμώτο, ρε γαμώτο επιφ
  γαμώ τη μαλακία μου επιφ
   (υβρ)γαμώ την Παναχαϊκή μου, γαμώ το διάβολό μου, γαμώ το κέρατό μου, γαμώ την πουτάνα μου επιφ
   (χυδ)γαμώ το μουνί της μάνας σου επιφ
Note: Η έκφραση «γαμώ το μουνί της μάνας σου» καλό να αποφεύγεται γιατί είδαι πολύ χυδαία και μπορεί να προκαλέσει έντονες αντιδράσεις.
guff n slang (nonsense)βλακεία, ανοησία ουσ θηλ
  χαζομάρα, κοτσάνα ουσ θηλ
   (αργκό, υβρ)μαλακία, παπαριά ουσ θηλ
horseshit n figurative, slang, vulgar, offensive (nonsense)  (αργκό: μτφ: ανοησία)παπαριά, μαλακία ουσ θηλ
   (καθομιλουμένη)βλακεία, ηλιθιότητα ουσ θηλ
molluscan
molluskan
adj
(relating to molluscs)  (ζωολογία)σχετικός με τα μαλάκια φρ
beat off vi slang, vulgar (masturbate)  (αργκό)μαλακίζομαι ρ.αμ.
   (αργκό)τραβάω μαλακία, τον παίζω έκφρ.
 He managed to beat off without his roommate hearing.
jack off vi slang (masturbate)μαλακίζομαι, τον (την) παίζω ρ.αμ.
  τραβάω μαλακία έκφρ.
 He asked her to jack him off, but she refused and left.
  Is something important missing? Report an error or suggest an improvement.

Φόρουμ WR: Θέματα συζήτησης με τον όρο 'μαλακία' στον τίτλο:

Play and learn: visit WordReference Games
See Google Translate's machine translation of 'μαλακία'.

Download free Android and iPhone apps

Android AppiPhone App
Report an inappropriate ad.