μαλακία

NOTE: This dictionary is currently only English to Greek.
Here are the lines from the English to Greek side that include 'μαλακία'.

WordReference English-Greek Dictionary © 2014:

Matching entries from other side of dictionary
suck vi slang (be very bad) αργκόμαλακία ουσ.θηλ.
 You didn't get in? That sucks!
 * Η ταινία που διάλεξε ήταν σκέτη μαλακία.
boner n US, slang (error, blunder) καθομιλουμένηγκάφα ουσ.θηλ.
 χυδαίομαλακία ουσ.θηλ.
frigging n slang, offensive (masturbation) αυνανισμός: αργκό, χυδαίομαλακία ουσ.θηλ.
masturbation n (sexual self-stimulation)αυνανισμός ουσ.αρ.
 καθομιλουμένημαλακία ουσ.θηλ.
masturbation n (sexual stimulation of [sb] else)αυνανισμός ουσ.αρ.
 καθομιλουμένημαλακία ουσ.θηλ.
hand job n slang (masturbation of the penis) αργκόμαλακία ουσ.θηλ.
 I can't believe you gave him a hand job in his car!
wank, wank off vi UK slang (masturbate) αργκόμαλακίζομαι ρ.αμ.
 τραβάω μαλακία ρ.μετ.
bollocks adj UK, slang (sthg of poor quality) κάτι χαμηλής ποιότητας, αργκό, χυδαίομαλακία, παπαριά ουσ.θηλ.
beat off vi phrasal slang, vulgar (masturbate) αργκόμαλακίζομαι ρ.αμ.
 αργκότραβάω μαλακία, τον παίζω έκφρ.
 He managed to beat off without his roommate hearing.
jack off vi slang (masturbate)μαλακίζομαι, τον (την) παίζω ρ.αμ.
 τραβάω μαλακία έκφρ.
 He asked her to jack him off, but she refused and left.
  Is something important missing? Report an error or suggest an improvement.

Φόρουμ WR: Θέματα συζήτησης με τον όρο 'μαλακία' στον τίτλο:

Play and learn: visit WordReference Games
See Google Translate's machine translation of 'μαλακία'.

Download free Android and iPhone apps

Android AppiPhone App
Report an inappropriate ad.