νεκρώσιμη ακολουθία

NOTE: This dictionary is currently only English to Greek.
Here are the lines from the English to Greek side that include 'νεκρώσιμη ακολουθία'.

WordReference English-Greek Dictionary © 2014:

Matching entries from other side of dictionary
funeral n (memorial ceremony)κηδεία, νεκρώσιμη τελετή ουσ.θηλ.
  (εκκλησιαστικό)νεκρώσιμη ακολουθία ουσ.θηλ.
funeral procession n (ceremonial cortège at a burial)νεκρώσιμη ακολουθία ουσ.θηλ.
 The funeral procession watched as the coffin was lowered into the earth.
funeral rites npl (ceremony performed at a burial)νεκρώσιμη ακολουθία ουσ.θηλ.
funeral service n (ceremony at a burial or cremation)νεκρώσιμη ακολουθία ουσ.θηλ.
  Is something important missing? Report an error or suggest an improvement.

Φόρουμ WR: Θέματα συζήτησης με τον όρο 'νεκρώσιμη ακολουθία' στον τίτλο:

See Google Translate's machine translation of 'νεκρώσιμη ακολουθία'.

Download free Android and iPhone apps

Android AppiPhone App
Report an inappropriate ad.