νιαουρίζω

NOTE: This dictionary is currently only English to Greek.
Here are the lines from the English to Greek side that include 'νιαουρίζω'.

WordReference English-Greek Dictionary © 2015:

Κατάλληλες εγγραφές από την άλλη πλευρά του λεξικού
meow vi (cat: mew)νιαουρίζω ρ.αμ.
 The cat's meowing - would someone let him out?
 Η γάτα νιαουρίζει - θα την αφήσει κανείς να βγει;
mew vi (cat: meow)νιαουρίζω ρ.αμετ.
caterwaul vi (wail like a cat) (μεταφορικά)νιαουρίζω ρ αμ
  σκούζω ρ αμ
  Λείπει κάτι σημαντικό; Αναφέρετε τυχόν λάθη ή προτείνετε βελτιώσεις.

Συζητήσεις του φόρουμ με τη λέξη/φράση νιαουρίζω στον τίτλο:

Δείτε την αυτόματη μετάφραση του Google Translate για τον όρο 'νιαουρίζω'.

Κατεβάστε τις δωρεάν εφαρμογές για Android και iPhone

Android AppiPhone App
Αναφορά ακατάλληλης διαφήμισης