ομαδοποιώ


WordReference English-Greek Dictionary © 2017:

Κύριες μεταφράσεις
GreekEnglish
ομαδοποιώ group
  Λείπει κάτι σημαντικό; Αναφέρετε τυχόν λάθη ή προτείνετε βελτιώσεις.
Κατάλληλες εγγραφές από την άλλη πλευρά του λεξικού
Κύριες μεταφράσεις
EnglishGreek
group vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (classify) (βάζω σε ομάδες)ταξινομώ, ομαδοποιώ ρ μ
 I am going to group my socks by colour.
 Θα ταξινομήσω (or: ομαδοποιήσω) τις κάλτσες μου σύμφωνα με το χρώμα τους.
group vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (form into groups)ομαδοποιώ ρ μ
  (καθομιλουμένη)χωρίζω σε ομάδες περίφρ
 The teacher grouped the students by ability.
 Ο δάσκαλος ομαδοποίησε τους μαθητές σύμφωνα με την ικανότητά τους.
 Ο δάσκαλος χώρισε τους μαθητές σε ομάδες σύμφωνα με την ικανότητά τους.
clump [sth] with [sth] vtr + prep (gather, cluster) (κτ μαζί με κτ)μαζεύω, βάζω ρ μ
  ομαδοποιώ ρ μ
 The toddler clumped the red beads with the yellow ones.
  Λείπει κάτι σημαντικό; Αναφέρετε τυχόν λάθη ή προτείνετε βελτιώσεις.
Σύνθετοι τύποι:
EnglishGreek
bracket [sth] with [sth] viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (group together)βάζω κτ στην ίδια ομάδα με κτ, βάζω κτ στην ίδια κατηγορία με κτ περίφρ
  ομαδοποιώ κτ με κτ ρ μ + πρόθ
  Λείπει κάτι σημαντικό; Αναφέρετε τυχόν λάθη ή προτείνετε βελτιώσεις.

Συζητήσεις του φόρουμ με τη λέξη/φράση ομαδοποιώ στον τίτλο:

Δείτε την αυτόματη μετάφραση του Google Translate για τον όρο 'ομαδοποιώ'.
Advertisements

Word of the day: Intermediate+ mock

Advertisements
Αναφορά ακατάλληλης διαφήμισης