ουσιαστικος


Κατάλληλες εγγραφές από την άλλη πλευρά του λεξικού

WordReference English-Greek Dictionary © 2017:

Σύνθετοι τύποι:
EnglishGreek
close-up adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (intimate, detailed)λεπτομερής, ενδελεχής επίθ
  βαθύς, ουσιαστικός επίθ
  (λόγιος)εκ του σύνεγγυς φρ ως επίθ
  (μεταφορικά: ματιά)κοντινός επίθ
 The book provides a close-up insight into the film star's life.
de facto adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (actual, real) (όχι μόνο κατ' όνομα)πραγματικός, αληθινός επίθ
  ουσιαστικός επίθ
  (επίσημο)de facto επίθ άκλ
 Although not officially in charge, he is the de facto decision maker.
essential adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (basic, fundamental)βασικός, ουσιαστικός επίθ
 The essential purpose of a holiday is to relax.
formal adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (valid)αληθινός, πραγματικός, ουσιαστικός επίθ
 If there are no formal objections then I'll carry on.
keen adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (profound)βαθύς, ουσιαστικός επίθ
 She has a keen interest in politics.
 Διακατέχεται από βαθύ (or: ουσιαστικό) ενδιαφέρον για την πολιτική.
material adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (substance, not form)ουσιαστικός, ουσιώδης επίθ
 Let's try to take the emotion away and consider the material facts.
 Ας δοκιμάσουμε να αφήσουμε στην άκρη τα συναισθήματα και να ασχοληθούμε με ουσιώδη (or: ουσιαστικά) πράγματα.
meaningful adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (profound, significant)σημαντικός, ουσιαστικός επίθ
  (εμφατικός τύπος)βαρυσήμαντος επίθ
 The end of the war turned out to be one of the most meaningful events of the century.
par excellence adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (very fine, finest)ουσιαστικός, ουσιώδης, βασικός, στοιχειώδης, απαραίτητος επίθ
 Some say this stuff is the local wine par excellence.
profound adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (extensive) (μεταφορικά)βαθύς επίθ
  ριζικός, ουσιαστικός επίθ
 Profound changes will be needed to curb the rising violence.
 Θα χρειαστούν βαθιές αλλαγές για να περιοριστεί η αυξανόμενη βία.
purposeful adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (considered, meaningful)ουσιαστικός επίθ
  (αποτελεσματικός)εύστοχος επίθ
 We're hoping for some purposeful dialogue this afternoon.
 Ελπίζουμε σε έναν ουσιαστικό διάλογο σήμερα το απόγευμα.
substantial adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (important)ουσιαστικός, ουσιώδης επίθ
  σημαντικός επίθ
 The company is undergoing a period of substantial reforms.
substantial adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (fundamental)ουσιαστικός, ουσιώδης επίθ
  βασικός, θεμελιώδης επίθ
 There has been a substantial shift in people's attitudes over the last few decades.
substantive adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (considerable)ουσιώδης, ουσιαστικός επίθ
  σημαντικός επίθ
 There are no substantive arguments for continuing the funding.
 Δεν υπάρχουν ουσιαστικές διαφωνίες για τη συνέχιση της χρηματοδότησης.
substantive adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (real, substantial)ουσιώδης, ουσιαστικός επίθ
  πραγματικός, υπαρκτός επίθ
 There are no substantive arguments for continuing the funding.
  Λείπει κάτι σημαντικό; Αναφέρετε τυχόν λάθη ή προτείνετε βελτιώσεις.

Συζητήσεις του φόρουμ με τη λέξη/φράση ουσιαστικος στον τίτλο:

Δείτε την αυτόματη μετάφραση του Google Translate για τον όρο 'ουσιαστικος'.

Σε άλλες γλώσσες Spanish | French | Portuguese | Italiano | German | Ολλανδικά | Swedish | Russian | Polish | Romanian | Czech | Turkish | Chinese | Japanese | Korean | Arabic

Advertisements

Word of the day: though | batter

Advertisements

Αναφορά ακατάλληλης διαφήμισης
Become a WordReference Supporter to view the site ad-free.