ουσιαστικος


WordReference English-Greek Dictionary © 2016:

Κατάλληλες εγγραφές από την άλλη πλευρά του λεξικού
purposeful adj (considered, meaningful)ουσιαστικός επίθ
  (αποτελεσματικός)εύστοχος επίθ
 We're hoping for some purposeful dialogue this afternoon.
 Ελπίζουμε σε έναν ουσιαστικό διάλογο σήμερα το απόγευμα.
material adj figurative (substance, not form)ουσιαστικός, ουσιώδης επίθ
 Let's try to take the emotion away and consider the material facts.
 Ας δοκιμάσουμε να αφήσουμε στην άκρη τα συναισθήματα και να ασχοληθούμε με ουσιώδη (or: ουσιαστικά) πράγματα.
formal adj (valid)αληθινός, πραγματικός, ουσιαστικός επίθ
 If there are no formal objections then I'll carry on.
keen adj figurative (profound)βαθύς, ουσιαστικός επίθ
 She has a keen interest in politics.
 Διακατέχεται από βαθύ (or: ουσιαστικό) ενδιαφέρον για την πολιτική.
substantial adj (fundamental)ουσιαστικός, ουσιώδης επίθ
  βασικός, θεμελιώδης επίθ
 There has been a substantial shift in people's attitudes over the last few decades.
substantial adj (important)ουσιαστικός, ουσιώδης επίθ
  σημαντικός επίθ
 The company is undergoing a period of substantial reforms.
meaningful adj (profound, significant)σημαντικός, ουσιαστικός επίθ
  (εμφατικός τύπος)βαρυσήμαντος επίθ
 The end of the war turned out to be one of the most meaningful events of the century.
substantive adj (considerable)ουσιώδης, ουσιαστικός επίθ
  σημαντικός επίθ
 There are no substantive arguments for continuing the funding.
 Δεν υπάρχουν ουσιαστικές διαφωνίες για τη συνέχιση της χρηματοδότησης.
substantive adj (real, substantial)ουσιώδης, ουσιαστικός επίθ
  πραγματικός, υπαρκτός επίθ
 There are no substantive arguments for continuing the funding.
par excellence adj (very fine, finest)ουσιαστικός, ουσιώδης, βασικός, στοιχειώδης, απαραίτητος επίθ
 Some say this stuff is the local wine par excellence.
essential adj (basic, fundamental)βασικός, ουσιαστικός επίθ
 The essential purpose of a holiday is to relax.
  Λείπει κάτι σημαντικό; Αναφέρετε τυχόν λάθη ή προτείνετε βελτιώσεις.

Συζητήσεις του φόρουμ με τη λέξη/φράση ουσιαστικος στον τίτλο:

Δείτε την αυτόματη μετάφραση του Google Translate για τον όρο 'ουσιαστικος'.
Advertisements

Κατεβάστε τις δωρεάν εφαρμογές για Android και iPhone

Android AppiPhone App

Αναφορά ακατάλληλης διαφήμισης