ουσιαστικος


WordReference English-Greek Dictionary © 2015:

Κατάλληλες εγγραφές από την άλλη πλευρά του λεξικού
purposeful adj (considered, meaningful)ουσιαστικός επίθ
  (αποτελεσματικός)εύστοχος επίθ
 We're hoping for some purposeful dialogue this afternoon.
 Ελπίζουμε σε έναν ουσιαστικό διάλογο σήμερα το απόγευμα.
substantive adj (real, substantial)ουσιαστικός επίθ
 There are no substantive arguments for continuing the funding.
material adj figurative (substance, not form)ουσιαστικός, ουσιώδης επίθ
 Let's try to take the emotion away and consider the material facts.
 Ας δοκιμάσουμε να αφήσουμε στην άκρη τα συναισθήματα και να ασχοληθούμε με ουσιώδη (or: ουσιαστικά) πράγματα.
formal adj (valid)αληθινός, πραγματικός, ουσιαστικός επίθ
 If there are no formal objections then I'll carry on.
keen adj figurative (profound)βαθύς, ουσιαστικός επίθ
 She has a keen interest in politics.
 Διακατέχεται από βαθύ (or: ουσιαστικό) ενδιαφέρον για την πολιτική.
essential adj (necessary) (απαραίτητος)ουσιαστικός, ουσιώδης, στοιχειώδης επίθ
substantial adj (fundamental) (βασικός)ουσιαστικός, σημαντικός επίθ
 There has been a substantial shift in people's attitudes over the last few decades.
substantial adj (valuable) (με αξία)ουσιαστικός, σημαντικός επίθ
substantial adj (important)ουσιαστικός, σημαντικός επίθ
 The company is undergoing a period of substantial reforms.
substantive adj (considerable)ουσιώδης, ουσιαστικός επίθ
 There are no substantive arguments for continuing the funding.
 Δεν υπάρχουν ουσιαστικές διαφωνίες για τη συνέχιση της χρηματοδότησης.
virtual adj (effective, almost total)ουσιαστικός, κυριολεκτικός επίθ
 A mobile phone is a virtual necessity for most young people nowadays.
par excellence adj (very fine, finest)ουσιαστικός, ουσιώδης, βασικός, στοιχειώδης, απαραίτητος επίθ
 Some say this stuff is the local wine par excellence.
  Λείπει κάτι σημαντικό; Αναφέρετε τυχόν λάθη ή προτείνετε βελτιώσεις.

Συζητήσεις του φόρουμ με τη λέξη/φράση ουσιαστικος στον τίτλο:

Δείτε την αυτόματη μετάφραση του Google Translate για τον όρο 'ουσιαστικος'.
Advertisements

Κατεβάστε τις δωρεάν εφαρμογές για Android και iPhone

Android AppiPhone App

Αναφορά ακατάλληλης διαφήμισης