παθολογική ανατομία

NOTE: This dictionary is currently only English to Greek.
Here are the lines from the English to Greek side that include 'παθολογική ανατομία'.

WordReference English-Greek Dictionary © 2015:

Matching entries from other side of dictionary
clinical pathology n (use of laboratory tests to diagnose disease)παθολογική ανατομία έκφρ.
  Is something important missing? Report an error or suggest an improvement.

Φόρουμ WR: Θέματα συζήτησης με τον όρο 'παθολογική ανατομία' στον τίτλο:

See Google Translate's machine translation of 'παθολογική ανατομία'.

Download free Android and iPhone apps

Android AppiPhone App
Report an inappropriate ad.