παθολογική ανατομία

ⓘ One or more forum threads is an exact match of your searched term. Click here.

Κατάλληλες εγγραφές από την άλλη πλευρά του λεξικού

WordReference English-Greek Dictionary © 2016:

Κύριες μεταφράσεις
EnglishGreek
clinical pathology nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (use of laboratory tests to diagnose disease)παθολογική ανατομία έκφρ
  Λείπει κάτι σημαντικό; Αναφέρετε τυχόν λάθη ή προτείνετε βελτιώσεις.

Συζητήσεις του φόρουμ με τη λέξη/φράση παθολογική ανατομία στον τίτλο:

Δείτε την αυτόματη μετάφραση του Google Translate για τον όρο 'παθολογική ανατομία'.
Advertisements

Word of the day: jerk

Android AppiPhone App
Advertisements
Αναφορά ακατάλληλης διαφήμισης