παρέκταση

NOTE: This dictionary is currently only English to Greek.
Here are the lines from the English to Greek side that include 'παρέκταση'.

WordReference English-Greek Dictionary © 2014:

Matching entries from other side of dictionary
extension n (act of extending)επέκταση, προέκταση, παράταση, παρέκταση ουσ.θηλ.
  Is something important missing? Report an error or suggest an improvement.

Φόρουμ WR: Θέματα συζήτησης με τον όρο 'παρέκταση' στον τίτλο:

See Google Translate's machine translation of 'παρέκταση'.

Download free Android and iPhone apps

Android AppiPhone App
Report an inappropriate ad.