παραλληλισμός


WordReference English-Greek Dictionary © 2015:

Κατάλληλες εγγραφές από την άλλη πλευρά του λεξικού
comparison n (evaluation of differences) (αξιολόγηση των διαφορών)σύγκριση, αντιπαραβολή, αντιπαράθεση ουσ θηλ
  (η ενέργεια του παρομοιάζω)παρομοίωση ουσ θηλ
  παραλληλισμός ουσ αρσ
 Comparison of the dogs shows that this one is bigger.
 Η σύγκριση των σκυλιών δείχνει ότι αυτό εδώ είναι μεγαλύτερο.
 * Ήταν εύστοχη η παρομοίωση.
parallel n (similar story, situation)παραλληλισμός ουσ αρσ
 There are certain parallels between Mark's life and mine.
parallelism n (fact of extending side by side)παραλληλισμός ουσ αρσ
  Λείπει κάτι σημαντικό; Αναφέρετε τυχόν λάθη ή προτείνετε βελτιώσεις.

Συζητήσεις του φόρουμ με τη λέξη/φράση παραλληλισμός στον τίτλο:

Δείτε την αυτόματη μετάφραση του Google Translate για τον όρο 'παραλληλισμός'.

Κατεβάστε τις δωρεάν εφαρμογές για Android και iPhone

Android AppiPhone App
Αναφορά ακατάλληλης διαφήμισης