παραλληλισμός


Κατάλληλες εγγραφές από την άλλη πλευρά του λεξικού

WordReference English-Greek Dictionary © 2017:

Κύριες μεταφράσεις
EnglishGreek
comparison nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (evaluation of differences) (αξιολόγηση των διαφορών)σύγκριση, αντιπαραβολή, αντιπαράθεση ουσ θηλ
  (η ενέργεια του παρομοιάζω)παρομοίωση ουσ θηλ
  παραλληλισμός ουσ αρσ
 Comparison of the dogs shows that this one is bigger.
 Η σύγκριση των σκυλιών δείχνει ότι αυτό εδώ είναι μεγαλύτερο.
 Αυτή η πρόταση δεν είναι μετάφραση της αγγλικής πρότασης. Ήταν εύστοχη η παρομοίωση.
parallelism nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (fact of extending side by side)παραλληλισμός ουσ αρσ
parallel nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (similar story, situation)παραλληλισμός ουσ αρσ
  ομοιότητα ουσ θηλ
  (μόνο ενικός)παραλληλία ουσ θηλ
 There are certain parallels between Mark's life and mine.
  Λείπει κάτι σημαντικό; Αναφέρετε τυχόν λάθη ή προτείνετε βελτιώσεις.

Συζητήσεις του φόρουμ με τη λέξη/φράση παραλληλισμός στον τίτλο:

Δείτε την αυτόματη μετάφραση του Google Translate για τον όρο 'παραλληλισμός'.

Σε άλλες γλώσσες Spanish | French | Portuguese | Italiano | German | Ολλανδικά | Swedish | Russian | Polish | Romanian | Czech | Turkish | Chinese | Japanese | Korean | Arabic

Advertisements

Word of the day: Intermediate+ entertain

Advertisements

Αναφορά ακατάλληλης διαφήμισης