παραλληλισμός


Κατάλληλες εγγραφές από την άλλη πλευρά του λεξικού

WordReference English-Greek Dictionary © 2017:

Κύριες μεταφράσεις
EnglishGreek
comparison n (evaluation of differences) (αξιολόγηση των διαφορών)σύγκριση, αντιπαραβολή, αντιπαράθεση ουσ θηλ
  (η ενέργεια του παρομοιάζω)παρομοίωση ουσ θηλ
  παραλληλισμός ουσ αρσ
 Comparison of the dogs shows that this one is bigger.
 Η σύγκριση των σκυλιών δείχνει ότι αυτό εδώ είναι μεγαλύτερο.
 This sentence is not a translation of the original sentence. Ήταν εύστοχη η παρομοίωση.
parallelism n (fact of extending side by side)παραλληλισμός ουσ αρσ
parallel n (similar story, situation)παραλληλισμός ουσ αρσ
  ομοιότητα ουσ θηλ
  (μόνο ενικός)παραλληλία ουσ θηλ
 There are certain parallels between Mark's life and mine.
  Λείπει κάτι σημαντικό; Αναφέρετε τυχόν λάθη ή προτείνετε βελτιώσεις.

Συζητήσεις του φόρουμ με τη λέξη/φράση παραλληλισμός στον τίτλο:

Δείτε την αυτόματη μετάφραση του Google Translate για τον όρο 'παραλληλισμός'.

Σε άλλες γλώσσες Spanish | French | Portuguese | Italiano | German | Ολλανδικά | Swedish | Russian | Polish | Romanian | Czech | Turkish | Chinese | Japanese | Korean | Arabic

Advertisements

Word of the day: save | mighty

Advertisements

Αναφορά ακατάλληλης διαφήμισης
Become a WordReference Supporter to view the site ad-free.