πνιγμός

NOTE: This dictionary is currently only English to Greek.
Here are the lines from the English to Greek side that include 'πνιγμός'.

WordReference English-Greek Dictionary © 2015:

Matching entries from other side of dictionary
drowning n (death by submersion)πνιγμός ουσ.αρ.
  πνίξιμο ουσ.ουδ.
choking n (suffocation, strangulation)πνιγμός ουσ.αρ.
  ασφυξία, πνιγμονή ουσ.θηλ.
  πνίξιμο ουσ.ουδ.
ducking n historical (submersion of suspected witch)πνίξιμο ουσ ουδ
  πνιγμός ουσ αρσ
  Is something important missing? Report an error or suggest an improvement.

Φόρουμ WR: Θέματα συζήτησης με τον όρο 'πνιγμός' στον τίτλο:

See Google Translate's machine translation of 'πνιγμός'.

Download free Android and iPhone apps

Android AppiPhone App
Report an inappropriate ad.