πορεία

NOTE: This dictionary is currently only English to Greek.
Here are the lines from the English to Greek side that include 'πορεία'.

WordReference English-Greek Dictionary © 2014:

Matching entries from other side of dictionary
course n (direction)  (πλοία)ρότα ουσ.θηλ.
   (κατεύθυνση)πορεία ουσ.θηλ.
 The captain changed the ship's course.
 Ο καπετάνιος άλλαξε την ρότα του πλοίου.
 Ο καπετάνιος άλλαξε την πορεία του πλοίου.
course
course of action
n
figurative (path of action)πορεία ουσ θηλ
  ρότα ουσ θηλ
 It's hard to know which course to take in life.
line n (route, direction)  (μεταφορικά)πορεία ουσ θηλ
 Follow the line of the mountains and you will get to the town.
 Ακολούθησε την πορεία των βουνών και θα βρεθείς στην πόλη.
career n UK (progress generally)πορεία ουσ θηλ
 Ray was an "A" student throughout his school career.
development n (progression of an illness)  (νόσου)πορεία ουσ θηλ
  εξέλιξη ουσ θηλ
 The cancer's development was slow and painful.
march n (demonstration)πορεία ουσ θηλ
 The protest march included both students and workers.
 Η πορεία των διαδηλωτών περιλάμβανε φοιτητές και εργαζομένους.
march n (military: movement)πορεία ουσ θηλ
   (επίσημο)παρέλαση ουσ θηλ
 The march through the fields lasted four days.
 Η πορεία (or: παρέλαση) μέσα από τα χωράφια διήρκησε τέσσερις μέρες.
movement n (finance: stocks)  (οικονομικά: μετοχή)πορεία ουσ.θηλ.
 There has been a lot of upward movement by this stock lately.
 Αυτή η μετοχή έχει σημειώσει μεγάλη ανοδική πορεία τελευταία.
course n (progress)πορεία, πρόοδος ουσ θηλ
 We're pleased with the course of this business.
development n (progression, advancement)εξέλιξη, πορεία ουσ.θηλ.
 The development of the project has continued for four months.
 Η εξέλιξη (or: πορεία) του έργου συνεχίστηκε για τέσσερις μήνες.
kill [sth] vtr informal, figurative (golf, rugby ball: stop)  (σπορ: σταματώ τη μπάλα)σταματώ ρ μ
   (σπορ: σταματώ τη μπάλα)διακόπτω την πορεία φρ
 The squash player killed the ball with a nick.
 Ο παίκτης του σκουός διέκοψε την πορεία της μπάλας με ένα τσίμπημα.
advance vi (increase in value)άνοδος ουσ θηλ
  ανοδική πορεία
 The stock price continued to advance to new highs.
 Η μετοχή συνέχισε την άνοδο/ανοδική πορεία φτάνοντας σε νέα ύψη.
movement n (vehicles: transit)πορεία, διαδρομή ουσ θηλ
 The movement of the convoy took three days.
 Η πορεία του κονβόι διήρκησε τρεις μέρες.
chart vtr (plot a course)χαράσσω πορεία περίφρ
 The navigator charted the way to the island.
demonstration n (public)διαδήλωση, πορεία διαμαρτυρίας ουσ.θηλ.
route n (to somewhere)πορεία, διαδρομή, ρότα ουσ.θηλ.
   (καθομιλουμένη)δρόμος ουσ.αρ.
procession n (moving file of people)  (ανθρώπων)παρέλαση, πομπή, παράταξη, πορεία ουσ.θηλ.
procession n (act of moving forward)παρέλαση, πορεία ουσ.θηλ.
upturn n (rise)άνοδος, ανοδική πορεία ουσ.θηλ.
downtrend n (steady decrease)πτώση, κάθοδος ουσ θηλ
  πτωτική τάση, καθοδική τάση, πτωτική πορεία, καθοδική πορεία επίθ + ουσ θηλ
uptrend n (economic upturn)ανοδική πορεία, ανοδική τάση επίθ + ουσ θηλ
change course v (alter one's direction)αλλάζω δρόμο, αλλάζω πορεία, αλλάζω κατεύθυνση ρ.μετ.
march against vtr (demonstrate, protest about)διαμαρτύρομαι για ρ.αμ.
  κάνω πορεία για περίφρ.
veer off vi literal (change direction)αλλάζω κατεύθυνση, πορεία ρ.μετ.
collision course n literal (military: direct path towards enemy)  (κυριολεκτικά)πορεία σύγκρουσης ουσ.θηλ.
 The two ships were on a collision course, and collided.
collision course n figurative (course leading to conflict with another)  (μεταφορικά)πορεία σύγκρουσης ουσ.θηλ.
 His refusal to even listen to other points of view set him on a collision course with nearly everyone he met.
on the increase adj (growing, increasing)σε ανοδική πορεία έκφρ.
 Tuberculosis is on the increase, especially among the indigent.
  Is something important missing? Report an error or suggest an improvement.

Φόρουμ WR: Θέματα συζήτησης με τον όρο 'πορεία' στον τίτλο:

Play and learn: visit WordReference Games
See Google Translate's machine translation of 'πορεία'.

Download free Android and iPhone apps

Android AppiPhone App
Report an inappropriate ad.