προπέτασμα καπνού

ⓘ One or more forum threads is an exact match of your searched term. Click here.

Κατάλληλες εγγραφές από την άλλη πλευρά του λεξικού

WordReference English-Greek Dictionary © 2016:

Κύριες μεταφράσεις
EnglishGreek
smokescreen nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. literal (smoke used as a coverup) (κυριολεκτικά)προπέτασμα καπνού έκφρ
smoke screen,
smokescreen
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(smoke used for concealment) (κυριολεκτικά)προπέτασμα καπνού έκφρ
smokescreen nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative ([sth] that misleads or distracts) (μεταφορικά)προπέτασμα καπνού έκφρ
 The deceitful company used false promises as a smokescreen to lure investors.
smoke screen,
smokescreen
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
figurative ([sth] used to conceal truth) (μεταφορικά)προπέτασμα καπνού έκφρ
  Λείπει κάτι σημαντικό; Αναφέρετε τυχόν λάθη ή προτείνετε βελτιώσεις.

Συζητήσεις του φόρουμ με τη λέξη/φράση προπέτασμα καπνού στον τίτλο:

Δείτε την αυτόματη μετάφραση του Google Translate για τον όρο 'προπέτασμα καπνού'.
Advertisements

Word of the day: crop

Advertisements
Αναφορά ακατάλληλης διαφήμισης