προσβαλλω


WordReference English-Greek Dictionary © 2015:

Κατάλληλες εγγραφές από την άλλη πλευρά του λεξικού
insult [sb] vtr (offend with words)προσβάλλω ρ μ
 Kyle insulted Dan when he called him a ninny.
offend [sb] vtr (annoy, anger)προσβάλλω ρ μ
 The comedian's jokes are in bad taste and offend the audience.
snub vtr (show disrespect: [sth](κάτι)προσβάλλω ρ μ
vituperate vtr (rebuke, criticize) (κάνω παρατήρηση)επιπλήττω ρ μ
  επικρίνω, ψέγω ρ μ
  (έντονη επίπληξη)επιτιμώ, στηλιτεύω ρ μ
  (θίγω)προσβάλλω ρ μ
contest [sth] vtr (issue: dispute)αμφισβητώ, προσβάλλω ρ μ
 The doctor contested the malpractice lawsuit.
offend [sb] vtr (feelings) (αισθήματα)πληγώνω, προσβάλλω ρ μ
slight [sb] vtr (snub)προσβάλλω, θίγω, μειώνω, ταπεινώνω ρ μ
 Peter didn't like John and slighted him at every opportunity.
snub vtr (show disrespect: [sb](κάποιον)προσβάλλω, ταπεινώνω ρ μ
derogate [sb] vtr (disparage, denigrate)υποτιμώ, υποβιβάζω, μειώνω ρ μ
  (υπόληψη)προσβάλλω, θίγω ρ μ
fling abuse at [sb] v expr informal (insult [sb] aggressively)προσβάλλω, βρίζω ρ μ
 The football players flung abuse at the opposing team after a flagrant foul.
put to shame vtr (cause to look inferior)ντροπιάζω, εξευτελίζω, προσβάλλω, κάνω κάποιον να φαίνεται κατώτερος ρ μ
 Your generous apology puts me to shame for being so hot-tempered.
  Λείπει κάτι σημαντικό; Αναφέρετε τυχόν λάθη ή προτείνετε βελτιώσεις.Συζητήσεις του φόρουμ με τη λέξη/φράση προσβαλλω στον τίτλο:

Δείτε την αυτόματη μετάφραση του Google Translate για τον όρο 'προσβαλλω'.
Advertisements

Κατεβάστε τις δωρεάν εφαρμογές για Android και iPhone

Android AppiPhone App

Αναφορά ακατάλληλης διαφήμισης