σαββάτων

NOTE: This dictionary is currently only English to Greek.
Here are the lines from the English to Greek side that include 'σαββάτο'.

WordReference English-Greek Dictionary © 2014:

Matching entries from other side of dictionary
Saturday n (day of the week)Σάββατο ουσ.ουδ.
 Saturday is considered the last day of the week in some countries.
 Σε μερικές χώρες το Σάββατο θεωρείται τελευταία μέρα της βδομάδας.
Sabbath n (Jews and some Christians: Saturday) (θρησκεία, Ιουδαΐσμός)Σάββατο ουσ.ουδ.
All Souls' Day n (Christian calendar: 2nd November)Ψυχοσάββατο, Σάββατο των ψυχών ουσ.ουδ.
Holy Saturday n (day before Easter Sunday)Μεγάλο Σάββατο ουσ.ουδ.
 The disciples were in mourning on Holy Saturday because Jesus was dead.
Sabbath day n (religion: weekly day of rest)ιουδαϊκό Σαββάτο ουσ.ουδ.
 Sunday is the Christian sabbath day.
  Is something important missing? Report an error or suggest an improvement.

Φόρουμ WR: Θέματα συζήτησης με τον όρο 'σαββάτων' στον τίτλο:

See Google Translate's machine translation of 'σαββάτων'.

Download free Android and iPhone apps

Android AppiPhone App
Report an inappropriate ad.