σνομπ

ⓘ One or more forum threads is an exact match of your searched term. Click here.

WordReference English-Greek Dictionary © 2016:

Κύριες μεταφράσεις
GreekEnglish
σνομπ snob
  snobbish
  Λείπει κάτι σημαντικό; Αναφέρετε τυχόν λάθη ή προτείνετε βελτιώσεις.
Κατάλληλες εγγραφές από την άλλη πλευρά του λεξικού
Κύριες μεταφράσεις
EnglishGreek
snobbish,
snobby
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(attitude: superior)σνομπ επίθ άκλ
  (συμπεριφορά)υπεροπτικός επίθ
  (άτομο)υπερόπτης επίθ
 The neighbours are avoiding us because they're snobbish.
 Οι γείτονες μας αποφεύγουν επειδή είναι σνομπ.
snooty adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (snobbish, superior)ακατάδεκτος επίθ
  σνομπ επίθ άκλ
  (άτομο)ψηλομύτης, υπερόπτης επίθ
  (συμπεριφορά)υπεροπτικός επίθ
 Mrs. Kitson is difficult to get along with because her attitude is so snooty.
snobbish,
snobby
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(person: pretentious) (άτομο)υπερόπτης, σνομπ ουσ αρσ
  υπερόπτισσα, σνομπ ουσ θηλ
 Their college-age son's a snobbish little brat.
 Ο γιος τους, που είναι σε ηλικία να πάει στο πανεπιστήμιο, είναι υπερόπτης και κακομαθημένος.
 
Επιπλέον μεταφράσεις
EnglishGreek
precious adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." pejorative (affected) (καθομιλουμένη)μη μου άπτου έκφρ
  (καθομιλουμένη)σνομπ επίθ άκλ
 We don't have to invite David to dinner, do we? He's so precious!
snob nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (socially pretentious person)σνομπ επίθ άκλ
  υπερόπτης ουσ αρσ/θηλ
  (καθομιλουμένη, μτφ)ψώνιο ουσ ουδ
 Harriet is a snob; she only wants to be friends with upper-class people and she looks down her nose at everyone else.
  Λείπει κάτι σημαντικό; Αναφέρετε τυχόν λάθη ή προτείνετε βελτιώσεις.

Συζητήσεις του φόρουμ με τη λέξη/φράση σνομπ στον τίτλο:

Δείτε την αυτόματη μετάφραση του Google Translate για τον όρο 'σνομπ'.
Advertisements

Word of the day: vault

Android AppiPhone App
Advertisements
Αναφορά ακατάλληλης διαφήμισης