σταλεί

NOTE: This dictionary is currently only English to Greek.
Here are the lines from the English to Greek side that include 'σταλεί'.

WordReference English-Greek Dictionary © 2015:

Matching entries from other side of dictionary
sent v past p (past participle of send)στέλνω ρ.μετ.
  σταλεί, σταλθεί απαρ.
 The message was sent by courier.
 Το μήνυμα στάλθηκε με κούριερ.
 Το μήνυμα είχε σταλεί (or: σταλθεί) με κούριερ.
  Is something important missing? Report an error or suggest an improvement.

Φόρουμ WR: Θέματα συζήτησης με τον όρο 'σταλεί' στον τίτλο:

See Google Translate's machine translation of 'σταλεί'.

Download free Android and iPhone apps

Android AppiPhone App
Report an inappropriate ad.