στο κατω κατω της γραφης

NOTE: This dictionary is currently only English to Greek.
Here are the lines from the English to Greek side that include 'στο κατω κατω της γραφης'.

WordReference English-Greek Dictionary © 2014:

Matching entries from other side of dictionary
when all is said and done adv informal (ultimately)εν τέλει, στο τέλος, σε τελευταία ανάλυση, στο κάτω κάτω της γραφής έκφρ.
 When all's said and done, you've no right to an opinion on this.
when the chips are down adv informal, figurative (ultimately)εν τέλει, στο τέλος, σε τελευταία ανάλυση, στο κάτω κάτω της γραφής έκφρ.
 When the chips are down, are you brave enough to keep going?
at the end of the day adv figurative (ultimately) (μεταφορικά)στο κάτω κάτω της γραφής, στην τελική επίρ.
 At the end of the day, there's nothing we can do.
  Is something important missing? Report an error or suggest an improvement.

Φόρουμ WR: Θέματα συζήτησης με τον όρο 'στο κατω κατω της γραφης' στον τίτλο:

See Google Translate's machine translation of 'στο κατω κατω της γραφης'.

Download free Android and iPhone apps

Android AppiPhone App
Report an inappropriate ad.