στο κατω κατω της γραφης


Κατάλληλες εγγραφές από την άλλη πλευρά του λεξικού

WordReference English-Greek Dictionary © 2017:

Σύνθετοι τύποι:
EnglishGreek
at the end of the day adv figurative (ultimately) (μεταφορικά)στο κάτω κάτω της γραφής, στην τελική επίρ
 At the end of the day, there's nothing we can do.
when all is said and done adv informal (ultimately)εν τέλει, στο τέλος, σε τελευταία ανάλυση, στο κάτω κάτω της γραφής έκφρ
 When all's said and done, you've no right to an opinion on this.
when the chips are down adv informal, figurative (ultimately)εν τέλει, στο τέλος, σε τελευταία ανάλυση, στο κάτω κάτω της γραφής έκφρ
 When the chips are down, are you brave enough to keep going?
  Λείπει κάτι σημαντικό; Αναφέρετε τυχόν λάθη ή προτείνετε βελτιώσεις.

Συζητήσεις του φόρουμ με τη λέξη/φράση στο κατω κατω της γραφης στον τίτλο:

Δείτε την αυτόματη μετάφραση του Google Translate για τον όρο 'στο κατω κατω της γραφης'.

Σε άλλες γλώσσες Spanish | French | Portuguese | Italiano | German | Ολλανδικά | Swedish | Russian | Polish | Romanian | Czech | Turkish | Chinese | Japanese | Korean | Arabic

Advertisements

Word of the day: cheer | flick

Advertisements

Αναφορά ακατάλληλης διαφήμισης
Become a WordReference Supporter to view the site ad-free.