στραμπουλίζω

NOTE: This dictionary is currently only English to Greek.
Here are the lines from the English to Greek side that include 'στραμπουλίζω'.

WordReference English-Greek Dictionary © 2014:

Matching entries from other side of dictionary
sprain [sth] vtr (injure muscle) (μυός)εξαρθρώνω, στραμπουλίζω ρ.μετ.
  (καθομιλουμένη)τραβάω ρ.μετ.
wrench [sth] vtr (twist) (απότομα, βίαια)εξαρθρώνω, στραμπουλίζω ρ.μετ.
  Is something important missing? Report an error or suggest an improvement.

Φόρουμ WR: Θέματα συζήτησης με τον όρο 'στραμπουλίζω' στον τίτλο:

See Google Translate's machine translation of 'στραμπουλίζω'.

Download free Android and iPhone apps

Android AppiPhone App
Report an inappropriate ad.