στραμπουλίζω

NOTE: This dictionary is currently only English to Greek.
Here are the lines from the English to Greek side that include 'στραμπουλίζω'.

WordReference English-Greek Dictionary © 2014:

Matching entries from other side of dictionary
strain vtr (injure by overexertion)στραμπουλίζω, στραμπουλάω ρ.μετ.
 επίσημοπαθαίνω διάστρεμμα ρ.μετ.
 The football player strained a muscle.
 * Παραπάτησα και στραμπούληξα τον αστράγαλό μου.
 * Έπαθε διάστρεμμα της δεξιάς ποδοκνημικής.
sprain vtr (injure muscle) μυόςεξαρθρώνω, στραμπουλίζω ρ.μετ.
 καθομιλουμένητραβάω ρ.μετ.
Note: τραβάω: επίσης: τραβώ (συνηρ.)
wrench vtr (twist) απότομα, βίαιαεξαρθρώνω, στραμπουλίζω ρ.μετ.
Note: επίσης και στραμπουλάω
  Is something important missing? Report an error or suggest an improvement.

Φόρουμ WR: Θέματα συζήτησης με τον όρο 'στραμπουλίζω' στον τίτλο:

Play and learn: visit WordReference Games
See Google Translate's machine translation of 'στραμπουλίζω'.

Download free Android and iPhone apps

Android AppiPhone App
Report an inappropriate ad.