συλλογή φράσεων σε ξένη γλώσσα

NOTE: This dictionary is currently only English to Greek.
Here are the lines from the English to Greek side that include 'συλλογή φράσεων σε ξένη γλώσσα'.

WordReference English-Greek Dictionary © 2015:

Matching entries from other side of dictionary
phrasebook n (foreign language guide)συλλογή φράσεων σε ξένη γλώσσα έκφρ.
  Is something important missing? Report an error or suggest an improvement.

Φόρουμ WR: Θέματα συζήτησης με τον όρο 'συλλογή φράσεων σε ξένη γλώσσα' στον τίτλο:

See Google Translate's machine translation of 'συλλογή φράσεων σε ξένη γλώσσα'.

Download free Android and iPhone apps

Android AppiPhone App
Report an inappropriate ad.