συνεργάτης

NOTE: This dictionary is currently only English to Greek.
Here are the lines from the English to Greek side that include 'συνεργάτης'.

WordReference English-Greek Dictionary © 2014:

Matching entries from other side of dictionary
associate n (professional firms)  (νομικά γραφεία)συνεργάτης ουσ.αρ.
  συνεργάτιδα ουσ.θηλ.
contributor n (contributing writer)  (εντύπου)συνεργάτης ουσ.αρ.
 All of our contributors are freelancers.
 Όλοι οι συνεργάτες μας είναι ελεύθεροι επαγγελματίες.
collaborator n (contributor, co-worker)συνεργάτης ουσ.αρ.
teammate,
team mate
n
(work: colleague)  (εργασία)συνάδελφος, συνάδερφος ουσ αρσ/θηλ
  συνεργάτης, συνεργάτιδα ουσ αρσ, ουσ θηλ
   (επίσημο, λόγιο)συνεργάτις ουσ θηλ
 My teammate on the project's ill this week.
 Ο συνάδελφος, με τον οποίο έχουμε αναλάβει από κοινού το πρότζεκτ, είναι άρρωστος αυτή την εβδομάδα.
coworker,
co-worker
n
(colleague)συνάδελφος ουσ αρσ/θηλ
   (καθομιλουμένη)συναδέλφισσα ουσ θηλ
  συνεργάτης, συνεργάτιδα ουσ αρσ, ουσ θηλ
   (λόγιο)συνεργάτις ουσ θηλ
bedfellow n figurative (associate, partner)που πάνε μαζί περίφρ
  που πάνε πακέτο έκφρ
  συνεργάτης, συνεργάτιδα ουσ αρσ, ουσ θηλ
  σύντροφος ουσ αρσ/θηλ
  Πολιτική και διαφθορά συχνά πάνε μαζί (or: πάνε πακέτο).Αυτή η πρόταση δεν αποτελεί μετάφραση της αγγλικής.
cooperator n (collaborator)συνεργάτης, συνεργάτις ουσ αρσ, ουσ θηλ
   (καθομιλουμένη)συνεργάτιδα ουσ θηλ
outworker n (employee: works from home)εξωτερικός συνεργάτης ουσ αρσ
pardner n US, regional, slang (partner)  (δουλειά)συνέταιρος, συνεταίρος, συνεργάτης ουσ αρσ/θηλ
   (φιλία ή ερωτική σχέση)σύντροφος ουσ αρσ/θηλ
   (χορός, παιχνίδι κλπ)παρτενέρ ουσ αρσ/θηλ
Note: παρτενέρ: ξενικό, άκλιτο
co-author,
coauthor
n
(joint writer)συνεργάτης συγγραφέα ουσ.αρ.
  Is something important missing? Report an error or suggest an improvement.

Φόρουμ WR: Θέματα συζήτησης με τον όρο 'συνεργάτης' στον τίτλο:

See Google Translate's machine translation of 'συνεργάτης'.

Download free Android and iPhone apps

Android AppiPhone App
Report an inappropriate ad.