συνεργάτης

WordReference English-Greek Dictionary © 2015:

Κύριες μεταφράσεις
συνεργάτης co-worker, coworker
  partner, affiliate
  collaborator
  co-operator, cooperator
  Λείπει κάτι σημαντικό; Αναφέρετε τυχόν λάθη ή προτείνετε βελτιώσεις.
Κατάλληλες εγγραφές από την άλλη πλευρά του λεξικού
associate n (professional firms) (νομικά γραφεία)συνεργάτης ουσ.αρ.
  συνεργάτιδα ουσ.θηλ.
contributor n (contributing writer) (εντύπου)συνεργάτης ουσ.αρ.
 All of our contributors are freelancers.
 Όλοι οι συνεργάτες μας είναι ελεύθεροι επαγγελματίες.
collaborator n (contributor, co-worker)συνεργάτης ουσ.αρ.
teammate,
team mate
n
(work: colleague) (εργασία)συνάδελφος, συνάδερφος ουσ αρσ/θηλ
  συνεργάτης, συνεργάτιδα ουσ αρσ, ουσ θηλ
  (επίσημο, λόγιο)συνεργάτις ουσ θηλ
 My teammate on the project's ill this week.
 Ο συνάδελφος, με τον οποίο έχουμε αναλάβει από κοινού το πρότζεκτ, είναι άρρωστος αυτή την εβδομάδα.
coworker,
co-worker
n
(colleague)συνάδελφος ουσ αρσ/θηλ
  (καθομιλουμένη)συναδέλφισσα ουσ θηλ
  συνεργάτης, συνεργάτιδα ουσ αρσ, ουσ θηλ
  (λόγιο)συνεργάτις ουσ θηλ
bedfellow n figurative (associate, partner)που πάνε μαζί περίφρ
  που πάνε πακέτο έκφρ
  συνεργάτης, συνεργάτιδα ουσ αρσ, ουσ θηλ
  σύντροφος ουσ αρσ/θηλ
  Πολιτική και διαφθορά συχνά πάνε μαζί (or: πάνε πακέτο).This sentence is not a translation of the Greek sentence.
cooperator n (collaborator)συνεργάτης, συνεργάτις ουσ αρσ, ουσ θηλ
  (καθομιλουμένη)συνεργάτιδα ουσ θηλ
outworker n (employee: works from home)εξωτερικός συνεργάτης ουσ αρσ
pardner n US, regional, slang (partner) (δουλειά)συνέταιρος, συνεταίρος, συνεργάτης ουσ αρσ/θηλ
  (φιλία ή ερωτική σχέση)σύντροφος ουσ αρσ/θηλ
  (χορός, παιχνίδι κλπ)παρτενέρ ουσ αρσ/θηλ
Σχόλιο: παρτενέρ: ξενικό, άκλιτο
co-author,
coauthor
n
(joint writer)συνεργάτης συγγραφέα ουσ.αρ.
  Λείπει κάτι σημαντικό; Αναφέρετε τυχόν λάθη ή προτείνετε βελτιώσεις.

Συζητήσεις του φόρουμ με τη λέξη/φράση συνεργάτης στον τίτλο:

Δείτε την αυτόματη μετάφραση του Google Translate για τον όρο 'συνεργάτης'.

Κατεβάστε τις δωρεάν εφαρμογές για Android και iPhone

Android AppiPhone App
Αναφορά ακατάλληλης διαφήμισης