συνωνυμα

NOTE: This dictionary is currently only English to Greek.
Here are the lines from the English to Greek side that include 'συνωνυμο'.

WordReference English-Greek Dictionary © 2015:

Matching entries from other side of dictionary
synonym n (word with same meaning)συνώνυμο ουσ.ουδ.
 What's a good synonym for "enthusiastic"?
 Ποιο είναι ένα καλό συνώνυμο για τη λέξη «ενθουσιώδης»;
synonym n figurative (symbol, equivalent) (μεταφορικά)συνώνυμο ουσ.ουδ.
  Is something important missing? Report an error or suggest an improvement.

Φόρουμ WR: Θέματα συζήτησης με τον όρο 'συνωνυμα' στον τίτλο:

See Google Translate's machine translation of 'συνωνυμα'.

Download free Android and iPhone apps

Android AppiPhone App
Report an inappropriate ad.