τιμολόγιο

NOTE: This dictionary is currently only English to Greek.
Here are the lines from the English to Greek side that include 'τιμολόγιο'.

WordReference English-Greek Dictionary © 2014:

Matching entries from other side of dictionary
invoice n (itemized statement of charges)  (λογαριασμός)τιμολόγιο ουσ.ουδ.
 The invoice covered all charges for the month of March.
 Το τιμολόγιο κάλυπτε όλες τις χρεώσεις για το μήνα Μάρτιο.
invoicing n (billing: for goods, services)τιμολόγιο ουσ.ουδ.
invoice vtr (present an invoice)δίνω τιμολόγιο περίφρ
   (καθομιλουμένη)κόβω τιμολόγιο περίφρ
 Please invoice my company for the charges.
credit note n (voucher with cash value)πιστωτικό τιμολόγιο ουσ.ουδ.
  Is something important missing? Report an error or suggest an improvement.

Φόρουμ WR: Θέματα συζήτησης με τον όρο 'τιμολόγιο' στον τίτλο:

Play and learn: visit WordReference Games
See Google Translate's machine translation of 'τιμολόγιο'.

Download free Android and iPhone apps

Android AppiPhone App
Report an inappropriate ad.