τύρφη

ⓘ One or more forum threads is an exact match of your searched term. Click here.

WordReference English-Greek Dictionary © 2016:

Κύριες μεταφράσεις
GreekEnglish
τύρφη peat
  turf
  Λείπει κάτι σημαντικό; Αναφέρετε τυχόν λάθη ή προτείνετε βελτιώσεις.
Κατάλληλες εγγραφές από την άλλη πλευρά του λεξικού
Κύριες μεταφράσεις
EnglishGreek
peat nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (vegetable matter)τύρφη ουσ θηλ
 There is a lot of peat in Ireland.
peat nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (compost)τύρφη ουσ θηλ
 You can use peat for potting plants that need acidic soil.
 
Επιπλέον μεταφράσεις
EnglishGreek
peat nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (fire material)τύρφη ουσ θηλ
 In Ireland and Scotland, fires were traditionally built from peat rather than wood.
  Λείπει κάτι σημαντικό; Αναφέρετε τυχόν λάθη ή προτείνετε βελτιώσεις.

Συζητήσεις του φόρουμ με τη λέξη/φράση τύρφη στον τίτλο:

Δείτε την αυτόματη μετάφραση του Google Translate για τον όρο 'τύρφη'.
Advertisements

Word of the day: vault

Android AppiPhone App
Advertisements
Αναφορά ακατάλληλης διαφήμισης