υδραυλικός

WordReference English-Greek Dictionary © 2015:

Κύριες μεταφράσεις
υδραυλικός plumber
  hydraulic
  Λείπει κάτι σημαντικό; Αναφέρετε τυχόν λάθη ή προτείνετε βελτιώσεις.
Κατάλληλες εγγραφές από την άλλη πλευρά του λεξικού
plumber n ([sb] who fixes pipes) (επάγγελμα)υδραυλικός ουσ.αρ.
 The plumber came to fix the broken pump.
 Ο υδραυλικός ήρθε για να φτιάξει τη χαλασμένη αντλία.
hydraulic adj (water powered)υδραυλικός επίθ.
waterwheel n (wheel powered by water)υδροτροχός ουσ αρσ
  φτερωτή ουσ θηλ
  υδραυλικός τροχός φρ ως ουσ αρσ
hydraulic engine n (motor powered by water energy)υδραυλικός κινητήρας έκφρ.
  Λείπει κάτι σημαντικό; Αναφέρετε τυχόν λάθη ή προτείνετε βελτιώσεις.

Συζητήσεις του φόρουμ με τη λέξη/φράση υδραυλικός στον τίτλο:

Δείτε την αυτόματη μετάφραση του Google Translate για τον όρο 'υδραυλικός'.

Κατεβάστε τις δωρεάν εφαρμογές για Android και iPhone

Android AppiPhone App
Αναφορά ακατάλληλης διαφήμισης