φαίνομαι

WordReference English-Greek Dictionary © 2015:

Κύριες μεταφράσεις
φαίνομαι look
  be visible
  seem
  appear
  Λείπει κάτι σημαντικό; Αναφέρετε τυχόν λάθη ή προτείνετε βελτιώσεις.
Κατάλληλες εγγραφές από την άλλη πλευρά του λεξικού
look vi (+ adj: appear)φαίνομαι ρ συνδ
  (καθομιλουμένη, λόγιο)δείχνω ρ συνδ
 He looked tired when he arrived last night.
 Όταν γύρισε χθες το βράδυ φαινόταν κουρασμένος.
 Όταν γύρισε χθες το βράδυ έδειχνε κουρασμένος.
look vi (seem to be)φαίνομαι ρ συνδ
  (καθομιλουμένη)δείχνω, μοιάζω ρ συνδ
 He looks sick.
 Φαίνεται (or: Μοιάζει) άρρωστος.
show vi (be seen)φαίνομαι ρ αμ
  γίνομαι ορατός ρ έκφρ
  (ανεπίσημο)σκάω ρ αμ
 The flowers started to show.
show vi (emotion: be evident)φαίνομαι ρ αμ
  είμαι φανερός ρ έκφρ
 He was upset and it showed.
show vi (be visible)φαίνομαι ρ αμ
 The spot showed on her shirt.
seem vi (aspect, appear) (δίνω την εντύπωση)φαίνομαι ρ.αμ.
 She seems tired, but I'm not sure. I seem to have lost my wallet.
 Φαίνεται κουρασμένη, αλλά δεν είμαι σίγουρος. Μου φαίνεται το έχασα το πορτοφόλι μου.
seem vi (be probable) (είναι πιθανό)φαίνομαι ρ.αμ.
 It seems to be true that they are on vacation.
 Φαίνεται ότι είναι πραγματικά σε διακοπές.
appear to (do [sth]) vi ([sth]: seem)φαίνομαι ρ απρ
 The rain appears to be easing off.
appear vi (come into view)εμφανίζομαι, φαίνομαι ρ.αμ.
Σχόλιο: αόρ. εμφανίστηκα, φάνηκα
 At last, they appeared at the far end of the beach.
 Τελικά, εμφανίστηκαν (or: φάνηκαν) στην άλλη άκρη της παραλίας.
appear vi (with an adj: look)μοιάζω, φαίνομαι ρ συνδ
 The moon appeared huge through her telescope.
 Το φεγγάρι έμοιαζε (or: φαινόταν) τεράστιο από το τηλεσκόπιό της.
picture vtr (shown, depicted) (κάτι/κάποιον άλλο)απεικονίζω ρ μ
  δείχνω, παρουσιάζω ρ μ
  (εγώ ο ίδιος)απεικονίζομαι ρ αμ
  φαίνομαι, παρουσιάζομαι ρ αμ
 They were pictured sitting in the meadow.
 Απεικονίζονταν καθισμένοι σε ένα λιβάδι.
 Η εικόνα τους δείχνει να κάθονται σε ένα λιβάδι.
emerge vi (become visible)προβάλλω, φαίνομαι, αναδεικνύομαι ρ.αμ.
  (μεταφορικά)αναδύομαι, ξεπροβάλλω ρ.αμ.
show vi informal (woman: be visibly pregnant)φαίνομαι έγκυος περίφρ
  φαίνεται η κοιλιά μου περίφρ
  φαίνεται ότι είμαι έγκυος περίφρ
outguess [sb] vtr (outwit, second-guess)ξεπερνώ σε εξυπνάδα, φαίνομαι πιο έξυπνος
  (λόγω εξυπνάδας)υπερνικώ ρ μ
  υπερτερώ ρ αμ
feel like v expr (seem likely)φαίνομαι ότι έκφρ.
 It feels like it's going to rain.
shine through vi figurative (be clearly seen)φαίνομαι, διακρίνομαι ρ.αμ.
make [sb] look skinny vtr (give [sb] the appearance of being thin) (εγώ ο ίδιος)δείχνω αδύνατος, φαίνομαι αδύνατος ρ έκφρ
  (κάποιον άλλο)κάνω κπ να δείχνει αδύνατος, κάνω κπ να φαίνεται αδύνατος περίφρ
  (μεταφορικά: κάποιον)αδυνατίζω ρ μ
  (μτφ, καθομ: κάποιον)κόβω ρ μ
 She wears tight black dresses to make herself look skinny.
  Αυτή η φούστα σε αδυνατίζει πολύ, δείχνεις σαν να έχεις χάσει 5 κιλά.This sentence is not a translation of the Greek sentence.
  Αυτή η φούστα σε κόβει πολύ, δείχνεις σαν να έχεις χάσει 5 κιλά.This sentence is not a translation of the Greek sentence.
seem to be [sth] vtr phrasal insep (appear)φαίνομαι, δείχνω ρ.αμετ.
 The pipes seem to be in good repair. The patient seemed to be in good health, with a healthy glow in his cheeks.
 Οι σωλήνες φαίνονται (or: δείχνουν) να είναι επισκευασμένοι σωστά. Ο ασθενής φαινόταν να είναι καλά στην υγεία του και είχε μια υγιή λάμψη στα μάγουλα.
look good v expr (seem appealing)φαίνομαι καλός, φαίνομαι ενδιαφέρον ρ.μετ.
Σχόλιο: δεν υπάρχει ακριβής αντιστοιχία
 Those waves look good for surfers.
look like vi + prep informal (appear that)δείχνω, φαίνομαι, συνιστώ ρ αμ
 It looks like we'll have to cancel our holiday.
 Φαίνεται ότι θα πρέπει να ακυρώσουμε τις διακοπές μας.
look like [sth] vi + prep informal (indicate)δείχνω, φαίνομαι, συνιστώ ρ αμ
 It's beginning to look like rain.
 Αρχίζει να δείχνει ότι θα βρέξει.
brace up vi phrasal (ready yourself)προετοιμάζομαι ρ αμ
  φαίνομαι δυνατός ρ έκφρ
look fat vi (appear overweight)φαίνομαι χοντρός ρ έκφρ
 Darling, does this dress make me look fat?
  Λείπει κάτι σημαντικό; Αναφέρετε τυχόν λάθη ή προτείνετε βελτιώσεις.

Συζητήσεις του φόρουμ με τη λέξη/φράση φαίνομαι στον τίτλο:

Δείτε την αυτόματη μετάφραση του Google Translate για τον όρο 'φαίνομαι'.

Κατεβάστε τις δωρεάν εφαρμογές για Android και iPhone

Android AppiPhone App
Αναφορά ακατάλληλης διαφήμισης