φράση

WordReference English-Greek Dictionary © 2015:

Κύριες μεταφράσεις
φράση phrase
  Λείπει κάτι σημαντικό; Αναφέρετε τυχόν λάθη ή προτείνετε βελτιώσεις.
Κατάλληλες εγγραφές από την άλλη πλευρά του λεξικού
quote n (quotation) (γνωμικό)φράση ουσ.θηλ.
 That is one of my favourite quotes by Twain.
 Αυτή είναι μία από τις πιο αγαπημένες μου φράσεις του Τουαίν.
sentence n (grammatical unit) (γραμματική)πρόταση ουσ.θηλ.
  (συντακτικό)περίοδος ουσ.θηλ.
  (ανεπίσημο, καθομιλουμένη)φράση ουσ.θηλ.
 The second sentence has a spelling error that needs correction.
 Η δεύτερη πρόταση έχει ένα ορθογραφικό λάθος που χρειάζεται διόρθωση.
  Η εξαρτημένη περίοδος χωρίζεται από την κύρια με κόμμα.This sentence is not a translation of the Greek sentence.
  Με τρεις φράσεις συνόψισε το νόημα του κειμένου.This sentence is not a translation of the Greek sentence.
phrase n (expression) (έκφραση)φράση ουσ.θηλ.
phrase n (less than sentence) (γραμματική: όχι πρόταση)φράση ουσ.θηλ.
phrase n (exact words) (ακριβή λόγια)φράση ουσ.θηλ.
fill n (music)μελωδική φράση περίφρ
 We need to hear more of the drums on this fill.
phrase v (music) (μουσική)φράση, περίοδος ουσ.θηλ.
riff n (music: short repeated phrase) (μουσική)επαναλαμβανόμενη μουσική φράση ουσ.θηλ.
boilerplate n figurative (standardized wording reused in different contexts) (λίγες λέξεις)στερεότυπη φράση φρ ως ουσ θηλ
  (προτάσεις, κείμενο)στερεότυπο κείμενο φρ ως ουσ ουδ
  (τρόπος έκφρασης)στερεοτυπική διατύπωση φρ ως ουσ θηλ
locution n (language: term, expression)έκφραση, φράση ουσ θηλ
  ιδίωμα ουσ ουδ
punchline n (tagline of a joke)η τελευταία φράση ενός ανέκδοτου ουσ θηλ
  (γενικά)το καλύτερο κομμάτι ενός ανεκδότου
 He was terrible at telling jokes because he always forgot the punchline.
 Ήταν χάλια στο να λέει ανέκδοτα, γιατί πάντα ξεχνούσε την τελευταία φράση (or: το καλύτερο κομμάτι).
coin a phrase v expr (invent an expression)επινοώ φράση ρ.μετ.
 Winston Churchill coined the phrase: "History is written by the victors".
hackneyed phrase n (cliché, over-used expression)τετριμμένη, χιλιοειπωμένη φράση έκφρ.
 Good as gold is a hackneyed phrase to describe well behaved children.
  Λείπει κάτι σημαντικό; Αναφέρετε τυχόν λάθη ή προτείνετε βελτιώσεις.

Συζητήσεις του φόρουμ με τη λέξη/φράση φράση στον τίτλο:

Δείτε την αυτόματη μετάφραση του Google Translate για τον όρο 'φράση'.

Κατεβάστε τις δωρεάν εφαρμογές για Android και iPhone

Android AppiPhone App
Αναφορά ακατάλληλης διαφήμισης