φράση


WordReference English-Greek Dictionary © 2017:

Κύριες μεταφράσεις
GreekEnglish
φράση phrase
  Λείπει κάτι σημαντικό; Αναφέρετε τυχόν λάθη ή προτείνετε βελτιώσεις.
Κατάλληλες εγγραφές από την άλλη πλευρά του λεξικού

Κύριες μεταφράσεις
EnglishGreek
sentence n (grammatical unit) (γραμματική)πρόταση ουσ θηλ
  (συντακτικό)περίοδος ουσ θηλ
  (ανεπίσημο, καθομιλουμένη)φράση ουσ θηλ
 The second sentence has a spelling error that needs correction.
 Η δεύτερη πρόταση έχει ένα ορθογραφικό λάθος που χρειάζεται διόρθωση.
 This sentence is not a translation of the original sentence. Η εξαρτημένη περίοδος χωρίζεται από την κύρια με κόμμα.
 This sentence is not a translation of the original sentence. Με τρεις φράσεις συνόψισε το νόημα του κειμένου.
phrase n (exact words, set expression)φράση, έκφραση ουσ θηλ
 Some people find the phrase "at the end of the day" very annoying.
locution n (language: term, expression)έκφραση, φράση ουσ θηλ
  ιδίωμα ουσ ουδ
phrase n (less than a sentence)φράση ουσ θηλ
 Phrases are groups of words that make up a grammatical unit.
quote n (quotation) (γνωμικό)φράση ουσ θηλ
 That is one of my favourite quotes by Twain.
 Αυτή είναι μία από τις πιο αγαπημένες μου φράσεις του Τουαίν.
phrase n (expression)φράση, έκφραση ουσ θηλ
 Charlie uttered a phrase that I would rather not repeat in polite company.
 
Επιπλέον μεταφράσεις
EnglishGreek
phrase n (music: passage) (μουσική)φράση ουσ θηλ
 Muriel played a short phrase on the piano.
motto n (heading)μότο ουσ ουδ άκλ
  φράση ουσ θηλ
  (συχνά)ρητό, γνωμικό ουσ ουδ
 Ben read the motto at the head of the chapter.
  Λείπει κάτι σημαντικό; Αναφέρετε τυχόν λάθη ή προτείνετε βελτιώσεις.
Σύνθετοι τύποι:
EnglishGreek
boilerplate,
boiler plate
n
figurative (standardized wording reused in different contexts) (λίγες λέξεις)στερεότυπη φράση επίθ + ουσ θηλ
  (προτάσεις, κείμενο)στερεότυπο κείμενο επίθ + ουσ ουδ
  (τρόπος έκφρασης)στερεοτυπική διατύπωση επίθ + ουσ θηλ
coin a phrase v expr (invent an expression)επινοώ φράση ρ μ
 Winston Churchill coined the phrase: "History is written by the victors".
fill n (music)μελωδική φράση περίφρ
 We need to hear more of the drums on this fill.
fixed phrase n (language: set expression) (γλώσσα)στερεότυπη φράση επίθ + ουσ θηλ
foreign phrase n (expression in another language)ξένη φράση επίθ + ουσ θηλ
 Certain foreign phrases like "deja vu" and "bon appétit" are useful because we lack good English equivalents.
hackneyed phrase n (cliché, over-used expression)τετριμμένη, χιλιοειπωμένη φράση έκφρ
 Good as gold is a hackneyed phrase to describe well behaved children.
punchline n (tagline of a joke)η τελευταία φράση ενός ανέκδοτου ουσ θηλ
  (γενικά)το καλύτερο κομμάτι ενός ανεκδότου
 He was terrible at telling jokes because he always forgot the punchline.
 Ήταν χάλια στο να λέει ανέκδοτα, γιατί πάντα ξεχνούσε την τελευταία φράση (or: το καλύτερο κομμάτι).
riff n (music: short repeated phrase) (μουσική)επαναλαμβανόμενη μουσική φράση ουσ θηλ
 The riff of the song was catchy and all the teenagers could sing it.
verb clause n (grammar: independent clause containing subject and predicate)ρηματική φράση φρ ως ουσ θηλ
  Λείπει κάτι σημαντικό; Αναφέρετε τυχόν λάθη ή προτείνετε βελτιώσεις.

Συζητήσεις του φόρουμ με τη λέξη/φράση φράση στον τίτλο:

Δείτε την αυτόματη μετάφραση του Google Translate για τον όρο 'φράση'.

Σε άλλες γλώσσες Spanish | French | Portuguese | Italiano | German | Ολλανδικά | Swedish | Russian | Polish | Romanian | Czech | Turkish | Chinese | Japanese | Korean | Arabic

Advertisements

Word of the day: joke | drape

Advertisements

Αναφορά ακατάλληλης διαφήμισης
Become a WordReference Supporter to view the site ad-free.