φρέσκο κρεμμυδάκι

NOTE: This dictionary is currently only English to Greek.
Here are the lines from the English to Greek side that include 'φρέσκο κρεμμυδάκι'.

WordReference English-Greek Dictionary © 2015:

Matching entries from other side of dictionary
green onion n (scallion)φρέσκο κρεμμυδάκι ουσ.ουδ.
spring onion n (scallion)φρέσκο κρεμμυδάκι έκφρ.
 Anyone can grow spring onions – all you need is a pot.
  Is something important missing? Report an error or suggest an improvement.

Φόρουμ WR: Θέματα συζήτησης με τον όρο 'φρέσκο κρεμμυδάκι' στον τίτλο:

See Google Translate's machine translation of 'φρέσκο κρεμμυδάκι'.

Download free Android and iPhone apps

Android AppiPhone App
Report an inappropriate ad.