φραγκοστάφυλο

NOTE: This dictionary is currently only English to Greek.
Here are the lines from the English to Greek side that include 'φραγκοστάφυλο'.

WordReference English-Greek Dictionary © 2014:

Matching entries from other side of dictionary
blackcurrant n (berry)μαύρο φραγκοστάφυλο περίφρ
 The recipe calls for a cup of blackcurrants.
 Η συνταγή περιλαμβάνει μια κούπα μαύρα φραγκοστάφυλα.
gooseberry n (fruit: sour green berry) (καρπός)λαγοκέρασο, φραγκοστάφυλο ουσ.ουδ.
  Is something important missing? Report an error or suggest an improvement.

Φόρουμ WR: Θέματα συζήτησης με τον όρο 'φραγκοστάφυλο' στον τίτλο:

See Google Translate's machine translation of 'φραγκοστάφυλο'.

Download free Android and iPhone apps

Android AppiPhone App
Report an inappropriate ad.