ψήνομαι


WordReference English-Greek Dictionary © 2017:

Κύριες μεταφράσεις
GreekEnglish
ψήνομαι be grilled, be roasted, be baked
  be in the mood for
  Λείπει κάτι σημαντικό; Αναφέρετε τυχόν λάθη ή προτείνετε βελτιώσεις.
Κατάλληλες εγγραφές από την άλλη πλευρά του λεξικού

Κύριες μεταφράσεις
EnglishGreek
be arsed (to do [sth]) adj UK, slang, vulgar (willing to make effort)πείθομαι φρ
  (καθομ, αργκό, μτφ)ψήνομαι ρ αμ
 The story's quite good so far, but I don't think I can be arsed to read the whole thing.
 Μέχρι στιγμής η ιστορία είναι αρκετά καλή, αλλά δεν νομίζω ότι θα πειστώ να τη διαβάσω ολόκληρη.
 Μέχρι στιγμής η ιστορία είναι αρκετά καλή, αλλά δεν ψήνομαι να τη διαβάσω ολόκληρη.
up for [sth] prep informal (keen, willing) (για κτ)όρεξη, διάθεση ουσ θηλ
  (καθομιλουμένη, αργκό)μέσα επίρ
  (αργκό, μτφ: για κτ)ψήνομαι ρ αμ
 We are going to a party. Are you up for it?
 Θα πάμε σε ένα πάρτι. Έχεις όρεξη (or: διάθεση);
 Θα πάμε σε ένα πάρτι. Είσαι μέσα;
 Θα πάμε σε ένα πάρτι. Ψήνεσαι;
swelter vi (person: feel uncomfortably hot) (μεταφορικά)λιώνω, σκάω, βράζω, ψήνομαι, καίγομαι ρ αμ
get into [sth] vtr phrasal insep slang (become interested in) (μεταφορικά)ψήνομαι ρ αμ
Σχόλιο: δεν υπάρχει ακριβής αντιστοιχία
 I can't get into this book because the first chapter is so boring.
broil vi US, figurative (become extremely hot) (μεταφορικά)ψήνομαι, βράζω, καίγομαι ρ αμ
Σχόλιο: Usually used in continuous tenses
 The whole town is broiling in this heat.
boil up vi phrasal informal, figurative (feel hot) (μεταφορικά, καθομ)σκάω, ψήνομαι ρ αμ
  (μτφ, καθομ: όχι συχνό)βράζω ρ αμ
 I'm boiling up here. Can't you open a window?
bake vi (be cooked in the oven)ψήνομαι ρ αμ
 I'm going to have a cup of tea while my cake is baking.
bake vi (become hardened by heat) (λόγω θερμότητας)σκληραίνω ρ αμ
  (μεταφορικά)ψήνομαι ρ αμ
 The mud baked under the sun and dried up within an hour.
bake vi figurative, informal (person: feel hot) (μεταφορικά, καθομ)ψήνομαι, σκάω ρ αμ
 Phew! I'm baking. I'm going for a dip in the pool.
 
Επιπλέον μεταφράσεις
EnglishGreek
fry vi slang, figurative (be sunburned) (μεταφορικά: από τον ήλιο)ψήνομαι ρ αμ
 Jill fell asleep outside and fried in the sun for an hour.
boil vi figurative, informal (person: feel very hot) (μεταφορικά)ψήνομαι, σκάω, βράζω ρ αμ
 Take your coat off or you'll boil!
  Λείπει κάτι σημαντικό; Αναφέρετε τυχόν λάθη ή προτείνετε βελτιώσεις.
Σύνθετοι τύποι:
EnglishGreek
burn up vi phrasal US, slang, figurative (have a high fever) (καθομιλουμένη, μεταφορικά)ψήνομαι στον πυρετό φρ
down with [sth],
down with doing [sth],
down to do [sth],
down for [sth],
down for doing [sth]
adj + prep
slang (keen to do [sth](αργκό, μεταφορικά)ψήνομαι για κτ ρ αμ + πρόθ
  (αργκό, μεταφορικά)ψήνομαι να κάνω κτ περίφρ
  (αργκό, μεταφορικά)μέσα επίρ
 Sure, I'm down for going hiking this weekend.
 Ψήνομαι για πεζοπορία αυτό το ΣΚ.
 Είμαι μέσα για πεζοπορία αυτό το ΣΚ.
keen on doing [sth] adj esp UK (enthusiastic, eager)θέλω να κάνω κτ περίφρ
  (καθομιλουμένη)έχω όρεξη να κάνω κτ περίφρ
  (αργκό)ψήνομαι να κάνω κτ περίφρ
 I'm keen on going to a rock festival sometime during the summer.
  Λείπει κάτι σημαντικό; Αναφέρετε τυχόν λάθη ή προτείνετε βελτιώσεις.

Συζητήσεις του φόρουμ με τη λέξη/φράση ψήνομαι στον τίτλο:

Δείτε την αυτόματη μετάφραση του Google Translate για τον όρο 'ψήνομαι'.

Σε άλλες γλώσσες Spanish | French | Portuguese | Italiano | German | Ολλανδικά | Swedish | Russian | Polish | Romanian | Czech | Turkish | Chinese | Japanese | Korean | Arabic

Advertisements

Word of the day: clever | creep

Advertisements

Αναφορά ακατάλληλης διαφήμισης
Become a WordReference Supporter to view the site ad-free.