ψηλώνω

NOTE: This dictionary is currently only English to Greek.
Here are the lines from the English to Greek side that include 'ψηλώνω'.

WordReference English-Greek Dictionary © 2014:

Matching entries from other side of dictionary
get bigger vi (grow taller)μεγαλώνω, ψηλώνω ρ.αμ.
 When you get bigger, you ride a two-wheeler (bicycle).
  Is something important missing? Report an error or suggest an improvement.

Φόρουμ WR: Θέματα συζήτησης με τον όρο 'ψηλώνω' στον τίτλο:

Play and learn: visit WordReference Games
See Google Translate's machine translation of 'ψηλώνω'.

Download free Android and iPhone apps

Android AppiPhone App
Report an inappropriate ad.