ψιχάλα

NOTE: This dictionary is currently only English to Greek.
Here are the lines from the English to Greek side that include 'ψιχάλα'.

WordReference English-Greek Dictionary © 2015:

Matching entries from other side of dictionary
mist n (spray of water)ψιχάλισμα ουσ.ουδ.
  ψιχάλα ουσ.θηλ.
shower n (light rainfall) (όχι δυνατή)βροχή επίθ + ουσ θηλ
  (επίσημο)ελαφρά βροχόπτωση επίθ + ουσ θηλ
  (καθομιλουμένη)ψιχάλα, βροχούλα ουσ.θηλ.
  ψιχάλισμα, ψιχαλητό, ψιλόβροχο ουσ.ουδ.
 Showers are expected for Tuesday, but on Wednesday we will have thunderstorms.
 Ελαφρές βροχοπτώσεις αναμένονται την Τρίτη, ενώ την Τετάρτη θα έχουμε καταιγίδες.
  Στο δρόμο μας έπιασε ψιχάλα κι αναγκαστήκαμε να γυρίσουμε.This sentence is not a translation of the Greek sentence.
  Μ' έχει κουράσει αυτό το ψιχάλισμα (or: ψιχαλητό) τόσες μέρες...This sentence is not a translation of the Greek sentence.
  Is something important missing? Report an error or suggest an improvement.

Φόρουμ WR: Θέματα συζήτησης με τον όρο 'ψιχάλα' στον τίτλο:

See Google Translate's machine translation of 'ψιχάλα'.

Download free Android and iPhone apps

Android AppiPhone App
Report an inappropriate ad.