charakterystyczny


WordReference English-Polish Dictionary © 2017:

Główne tłumaczenia
PolishEnglish
charakterystyczny characteristic
  typical
  distinctive
  signature
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
Pasujące pozycje ze słownika innego języka

Główne tłumaczenia
EnglishPolish
distinctive adj (unique, recognizable)charakterystyczny przym.
 Nancy's distinctive accent makes it easy to recognize her voice on the phone.
unmistakable adj (easy to recognize)charakterystyczny przym.
 These animals are unmistakable because of their long, black and white tails.
distinguishing adj (characteristic, distinctive)charakterystyczny, wyróżniający przym.
 One of the distinguishing characteristics of this church is the mural on the ceiling.
characteristic adj (typical)charakterystyczny przym.
 His characteristic laugh was heard across the room.
 Jego charakterystyczny śmiech dał się słyszeć w całym pokoju.
telltale adj informal, figurative (revealing)znamienny, charakterystyczny przym.
 Pus-filled sores are a telltale symptom of chicken pox.
order of the day n figurative (characteristic or predominant)charakterystyczny przym.
 Pessimism seems to be the order of the day round here.
trademark n as adj figurative (characteristic, distinctive)charakterystyczny przym.
  typowy dla kogoś wyr.
 Marilyn was at the party with her trademark high heels.
representative of [sth/sb] adj + prep (typical of [sth], [sb])typowy przym.
  charakterystyczny przym.
 This is a representative example of what life is like for people living in these conditions.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
EnglishPolish
signature n as adj (characteristic, distinctive)charakterystyczny przym.
 Ned's signature act is knife throwing while blindfolded.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

Dyskusje na forum ze słowami "charakterystyczny" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'charakterystyczny'.

W innych językach: Spanish | French | Portuguese | Italiano | German | Niderlandzki | Swedish | Russian | Romanian | Czech | Greek | Turkish | Chinese | Japanese | Korean | Arabic

Reklamy

Word of the day: spare | scale

Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.
Become a WordReference Supporter to view the site ad-free.