charakterystyczny


WordReference English-Polish Dictionary © 2017:

Główne tłumaczenia
PolishEnglish
charakterystyczny characteristic
  typical
  distinctive
  signature
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
Pasujące pozycje ze słownika innego języka
Główne tłumaczenia
EnglishPolish
distinctive adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (unique, recognizable)charakterystyczny przym.
 Nancy's distinctive accent makes it easy to recognize her voice on the phone.
unmistakable adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (easy to recognize)charakterystyczny przym.
 These animals are unmistakable because of their long, black and white tails.
distinguishing adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (characteristic, distinctive)charakterystyczny, wyróżniający przym.
 One of the distinguishing characteristics of this church is the mural on the ceiling.
characteristic adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (typical)charakterystyczny przym.
 His characteristic laugh was heard across the room.
 Jego charakterystyczny śmiech dał się słyszeć w całym pokoju.
telltale adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal, figurative (revealing)znamienny, charakterystyczny przym.
 Pus-filled sores are a telltale symptom of chicken pox.
order of the day nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (characteristic or predominant)charakterystyczny przym.
 Pessimism seems to be the order of the day round here.
trademark n as adjnoun as adjective: Describes another noun--for example, "boat race," "dogfood." figurative (characteristic, distinctive)charakterystyczny przym.
  typowy dla kogoś wyr.
 Marilyn was at the party with her trademark high heels.
representative of [sth/sb] adj + prep (typical of [sth], [sb])typowy przym.
  charakterystyczny przym.
 This is a representative example of what life is like for people living in these conditions.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
EnglishPolish
signature n as adjnoun as adjective: Describes another noun--for example, "boat race," "dogfood." (characteristic, distinctive)charakterystyczny przym.
 Ned's signature act is knife throwing while blindfolded.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

Dyskusje na forum ze słowami "charakterystyczny" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'charakterystyczny'.

In other languages: Spanish | French | Portuguese | Italiano | German | Niderlandzki | Swedish | Russian | Romanian | Czech | Greek | Turkish | Chinese | Japanese | Korean | Arabic

Advertisements

Word of the day: Intermediate+ bit

Advertisements

Zgłoś niestosowną reklamę.