czynnik


WordReference English-Polish Dictionary © 2017:

Główne tłumaczenia
PolishEnglish
czynnik factor
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
Pasujące pozycje ze słownika innego języka
Główne tłumaczenia
EnglishPolish
factor nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (element)czynnik m
  element m
 The price will be a factor in my decision to buy a new suit.
 Cena będzie czynnikiem wpływającym na moją decyzję co do zakupu nowego garnituru.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
EnglishPolish
agent nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (chemistry)czynnik m
 Oxidizing agents are reduced when they take on electrons.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
Formy złożone:
EnglishPolish
clincher nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (deciding factor)czynnik decydujący m + przym.
 The error in the seventh inning was the clincher.
decider nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (factor prompting a decision)czynnik decydujący m + przym.
determinant nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sth] decisive)wyznacznik m
  czynnik decydujący m + przym.
 We were undecided about whether or not to take a road trip, but the determinant came in the form of a huge snowstorm.
equalizer nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (sthg that makes people equal)czynnik wyrównujący m +przym.
intrinsic factor nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (protein produced by the stomach)czynnik wewnętrzny m + przym.
 The intrinsic factor protein helps the body to absorb and use vitamin B. The intrinsic factor is an enzyme-like unidentified substance secreted by the stomach.
irritant nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sth] that causes skin irritation)środek podrażniający, czynnik podrażniający m + przym.
irritant nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal ([sth] annoying)czynnik drażniący m + przym.
limiting factor nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sth] that restricts growth)czynnik ograniczający m + przym.
 The fact that he never got a degree will be a limiting factor in his career. In some pet fish, the limiting factor is the size of the tank in which they are kept.
pathogen nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sth] that causes disease)zarazek m
  czynnik chorobotwórczy m + przym.
polluting agent nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (substance that contaminates)substancja zanieczyszczająca ż + przym.
  czynnik zanieczyszczający m + przym.
 The polluting agent in the river turned out to be chlorine from the laundry service.
rhesus nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (Rh factor: blood type)czynnik Rh m + n
showstopper nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative, informal (software development: serious bug)czynnik blokujący m + przym.
 The design team has been working all weekend to fix that showstopper.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

Dyskusje na forum ze słowami "czynnik" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'czynnik'.
Advertisements

Word of the day: Intermediate+ sneak

Advertisements
Zgłoś niestosowną reklamę.