czynnik


WordReference English-Polish Dictionary © 2017:

Główne tłumaczenia
PolishEnglish
czynnik factor
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
Pasujące pozycje ze słownika innego języka

Główne tłumaczenia
EnglishPolish
factor n (element)czynnik m
  element m
 The price will be a factor in my decision to buy a new suit.
 Cena będzie czynnikiem wpływającym na moją decyzję co do zakupu nowego garnituru.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
EnglishPolish
agent n (chemistry)czynnik m
 Oxidizing agents are reduced when they take on electrons.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
Formy złożone:
EnglishPolish
clincher n informal (deciding factor)czynnik decydujący m + przym.
 The error in the seventh inning was the clincher.
decider n (factor prompting a decision)czynnik decydujący m + przym.
determinant n ([sth] decisive)wyznacznik m
  czynnik decydujący m + przym.
 We were undecided about whether or not to take a road trip, but the determinant came in the form of a huge snowstorm.
intrinsic factor n (protein produced by the stomach)czynnik wewnętrzny m + przym.
 The intrinsic factor protein helps the body to absorb and use vitamin B. The intrinsic factor is an enzyme-like unidentified substance secreted by the stomach.
irritant n ([sth] that causes skin irritation)środek podrażniający, czynnik podrażniający m + przym.
irritant n informal ([sth] annoying)czynnik drażniący m + przym.
limiting factor n ([sth] that restricts growth)czynnik ograniczający m + przym.
 The fact that he never got a degree will be a limiting factor in his career. In some pet fish, the limiting factor is the size of the tank in which they are kept.
pathogen n ([sth] that causes disease)zarazek m
  czynnik chorobotwórczy m + przym.
polluting agent n (substance that contaminates)substancja zanieczyszczająca ż + przym.
  czynnik zanieczyszczający m + przym.
 The polluting agent in the river turned out to be chlorine from the laundry service.
rhesus n (Rh factor: blood type)czynnik Rh m + n
showstopper n figurative, informal (software development: serious bug)czynnik blokujący m + przym.
 The design team has been working all weekend to fix that showstopper.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

Dyskusje na forum ze słowami "czynnik" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'czynnik'.

W innych językach: Spanish | French | Portuguese | Italiano | German | Niderlandzki | Swedish | Russian | Romanian | Czech | Greek | Turkish | Chinese | Japanese | Korean | Arabic

Reklamy

Word of the day: away | fair

Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.
Become a WordReference Supporter to view the site ad-free.