czynnik


WordReference English-Polish Dictionary © 2016:

Główne tłumaczenia
czynnik factor
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
Pasujące pozycje ze słownika innego języka
agent n (chemistry)czynnik m
factor n (element)czynnik, element m
 The price will be a factor in my decision to buy a new suit.
 Cena będzie czynnikiem w mojej decyzji co do zakupu nowego garnituru.
decider n (factor prompting a decision)czynnik decydujący m+przym.
equalizer n (sthg that makes people equal)czynnik wyrównujący m +przym.
determinant n (sthg decisive)wyznacznik m
  czynnik decydujący m+przym.
clincher n informal (deciding factor)czynnik decydujący m + przym.
showstopper n informal, figurative (software development: serious bug)czynnik blokujący m + przym.
pathogen n ([sth] that causes disease)zarazek m
  czynnik chorobotwórczy m + przym.
irritant n ([sth] that causes skin irritation)środek podrażniający, czynnik podrażniający m + przym.
irritant n informal ([sth] annoying)czynnik drażniący m + przym.
rhesus n (Rh factor: blood type)czynnik Rh m + n
limiting factor czynnik ograniczający m + przym.
intrinsic factor n (protein produced by the stomach)czynnik wewnętrzny m + przym.
 The intrinsic factor protein helps the body to absorb and use vitamin B.
polluting agent n (substance that contaminates)substancja zanieczyszczająca ż + przym.
  czynnik zanieczyszczający m + przym.
 Scientists found that the polluting agent in the mountain stream was chlorine from the laundry service.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

Dyskusje na forum ze słowami "czynnik" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'czynnik'.
Advertisements

Pobierz darmową aplikację na Android lub iPhona.

Android AppiPhone App

Zgłoś niestosowną reklamę.