istota


WordReference English-Polish Dictionary © 2016:

Główne tłumaczenia
istota being
  essence
  core
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
Pasujące pozycje ze słownika innego języka
being n (creature)istota ż
 Many people believe that the galaxy is full of intelligent beings.
 Wiele ludzi wierzy, że galaktyka jest pełna inteligentnych istot.
entity n (being, creature)istota ż
essence n (basic nature)istota ż
  zawartość ż
substance n (physical being)istota ż
kernel n figurative (essence)sedno nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
  istota ż
creature n (animal, beast)stworzenie nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
  istota ż
creature n ? (person)istota ż
  (pejoratywny)stworzenie nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
creature n (monster, fantastical being)stworzenie nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
  istota ż
juice npl (vitality)treść, istota ż
substance n (in speech, text)istota, treść ż
innermost being wewnętrzna istota przym. + ż
supreme being nadrzędna istota przym.+ż
human being n (person)istota ludzka ż + przym.
 The kind way she treats people makes her a real human being.
spiritual being n (supernatural entity)istota duchowa ż + przym.
supernatural being n (spirit, ghost)nadnaturalna istota przym.+ż
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

Dyskusje na forum ze słowami "istota" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'istota'.
Advertisements

Pobierz darmową aplikację na Android lub iPhona.

Android AppiPhone App

Zgłoś niestosowną reklamę.