lepszy


WordReference English-Polish Dictionary © 2017:

Główne tłumaczenia
PolishEnglish
lepszy better
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
Pasujące pozycje ze słownika innego języka

Główne tłumaczenia
EnglishPolish
superior adj (better)lepszy przym.
 The superior product is the more expensive one.
preferable adj (more desirable)lepszy przym.
 A room with a sea view would be preferable, if you have one.
finer adj (comparative: of higher quality)ładniejszy, lepszy przym.
 Rebecca's jewelry is finer than Harriet's.
better adj (superior)lepszy przym.
 He's better at tennis than I am.
 On jest lepszy w tenisa ode mnie.
better adj (comparative of good: higher quality)lepszy przym.
 This essay is better than the last one you wrote.
better adj (of greater value)lepszy przym.
 Getting it done now is better than waiting until the morning.
better adj (of greater use)lepszy przym.
 A mallet is better than a hammer for driving in tent pegs.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
EnglishPolish
better adj (more virtuous)lepszy przym.
 She's better than any of us.
better adj (more suitable)lepszy przym.
 Candidate C is better than candidate F for this job.
better n ([sth] superior) (rzecz, wykonanie itp.)lepszy przym.
 I've seen better.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
Formy złożone:
EnglishPolish
a bird in the hand is worth two in the bush expr proverb ([sth] that you already have is better than the promise of [sth] better)lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu
 I'm told I can do better if I keep looking for opportunities, but I'll stay at this job for now: a bird in the hand is worth two in the bush.
a cut above adj (superior to)lepszy od przym. + przyim.
 He is a cut above the rest.
better world n (heaven) (przenośny)lepszy świat przym. + m
 After her husband's death, Rachel took comfort in the idea that he had gone to a better world.
much better adj (greatly superior)znacznie lepszy przys. + przym.
much better adj (greatly improved)znacznie lepszy przys. + przym.
 Your chances of getting a job are much better if you have computer skills.
outshine vtr (perform better than)osiągać lepszy wynik niż
  osiągnąć lepszy wynik niż
superior to [sth/sb] adj + prep (better than)lepszy od czegoś/kogoś przym. + przyim.
 That car is superior to this one because it is more aerodynamic and more fuel-efficient.
trade up vtr (exchange for [sth] of higher value)wymieniać na lepszy
  wymienić na lepszy
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

Dyskusje na forum ze słowami "lepszy" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'lepszy'.

W innych językach: Spanish | French | Portuguese | Italiano | German | Niderlandzki | Swedish | Russian | Romanian | Czech | Greek | Turkish | Chinese | Japanese | Korean | Arabic

Reklamy

Word of the day: spare | scale

Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.
Become a WordReference Supporter to view the site ad-free.