WordReference nie może przetłumaczyć dokładnie tego zdania, ale kliknij w każde słowo, aby zobaczyć jego znaczenie:


Pasujące pozycje ze słownika innego języka

WordReference English-Polish Dictionary © 2017:

Główne tłumaczenia
EnglishPolish
nobody,
no one,
UK: also no-one
pron
(not one person)nikt zaim.
Uwaga: "Nobody" is slightly more informal than "no one"
 Peter threw a party, but nobody showed up. I thought I heard someone, but there was no one there.
not a single person pron (nobody, not anyone)nikt zaim.
 Not a single person was in favour of the price increases.
nobody,
a nobody
n
figurative (insignificant person)nikt zaim.
 Why would she want to date me? She's a supermodel; I'm a nobody.
none pron formal (nobody)nikt zaim.
Uwaga: Used with a singular or plural verb
 The knight raised his sword, declaring, "None shall pass".
 Rycerz wzniósł swój miecz i powiedział – „Nikt nie przejdzie.”.
anyone pron (with negative: no-one)nikt zaim.
 I don't want anyone to disturb me while I'm working.
anybody pron colloquial (with negative, doubt: nobody)nikt zaim.
 There wasn't anybody to help Carlos carry the bucket of water.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
EnglishPolish
nothing n figurative ([sb] insignificant)nikt zaim.
 Don't worry about what he says. He's a nothing.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
Formy złożone:
EnglishPolish
none other than [sb] expr ([sb] well known)nikt inny niż ktoś wyr.
  nie kto inny niż ktoś wyr.
 We have with us today a man we all know, none other than the champion racer of the entire league.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

Dyskusje na forum ze słowami "nikt" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'nikt'.

W innych językach: Spanish | French | Portuguese | Italiano | German | Niderlandzki | Swedish | Russian | Romanian | Czech | Greek | Turkish | Chinese | Japanese | Korean | Arabic

Reklamy

Word of the day: joke | drape

Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.
Become a WordReference Supporter to view the site ad-free.