niski


WordReference English-Polish Dictionary © 2017:

Główne tłumaczenia
PolishEnglish
niski short, low, little
  lowly, humble
  low-pitched
  base, mean, below the belt
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
Pasujące pozycje ze słownika innego języka

Główne tłumaczenia
EnglishPolish
low adj (not extending or placed high)niski przym.
 This room has low ceilings.
 Ten pokój ma niski sufit.
short adj (height: not tall)niski przym.
 The boy is too short to reach.
 Ten chłopiec jest za niski, żeby dosięgnąć.
deep adj (low in pitch)niski przym.
 A deep sound came out of the pipe organ.
 Niski dźwięk wydobył się z organów.
low adj (below normal level)głęboki, niski przym.
 The standard of entries in this year's competition is very low.
 Poziom tegorocznych zgłoszeń do konkursu jest bardzo niski.
bass adj (having low pitch)niski, basowy przym.
 Everyone was startled by the sudden boom of a bass sound.
low adj (pitch, tone: dull or deep) (niewyraźny)przytłumiony przym.
  (niewysoki)niski, głęboki przym.
 Do you hear that low hum?
low adj (price, etc.: modest)niski przym.
 The shop is selling jeans at a very low price.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
EnglishPolish
mean adj (base) (przenośny)niski przym.
 His motives are mean and vile.
little adj (person: short)niski przym.
 She is too little to date a basketball player, isn't she?
low adj (gear: lower)niski przym.
 We put the car into low gear to climb the hill.
base adj (dishonourable, low)niski przym.
  niegodziwy przym.
 His base comments offended the women.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
Formy złożone:
EnglishPolish
back burner n figurative (low priority)niski priorytet przym. + m
 When he heard the news, everything else was put on the back burner.
low pitch n (music: deep or bass frequency)niski dźwięk przym. + m
 Tony sang the song in a low pitch.
low priority n ([sth] not considered urgent)niski priorytet przym. + m
 Paying your rent on time should not be a low priority.
low profile n (being inconspicuous)niski profil przym. + m
 After the argument I kept a low profile for a few days. Spies tend to keep a low profile to avoid attention.
low voice n (voice lower end of sound range)niski głos przym. + m
 Men typically have low voices and women have higher ones.
shortness n (height)niski wzrost przym. + m
too short adj (not tall enough)za niski przys. + przym.
 He was too short to join the basketball team.
very short adj (not tall)bardzo niski przys. + przym.
 He's only 5 feet tall. He's very short.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

Dyskusje na forum ze słowami "niski" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'niski'.

W innych językach: Spanish | French | Portuguese | Italiano | German | Niderlandzki | Swedish | Russian | Romanian | Czech | Greek | Turkish | Chinese | Japanese | Korean | Arabic

Reklamy

Word of the day: return | ham

Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.
Become a WordReference Supporter to view the site ad-free.