niski

ⓘ One or more forum threads is an exact match of your searched term. Click here.

WordReference English-Polish Dictionary © 2016:

Główne tłumaczenia
PolishEnglish
niski short, low, little
  lowly, humble
  low-pitched
  base, mean, below the belt
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
Pasujące pozycje ze słownika innego języka
Główne tłumaczenia
EnglishPolish
low adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (height)niski przym.
 This room has low ceilings.
 Ten pokój ma niski sufit.
deep adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (low in pitch)niski przym.
 A deep sound came out of the pipe organ.
 Niski dźwięk wydobył się z organów.
bass adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (having low pitch)niski, basowy przym.
 Everyone was startled by the sudden boom of a bass sound.
short adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (height)niski przym.
 The boy is too short to reach.
 Ten chłopiec jest za niski, żeby dosięgnąć.
low adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (pitch, tone: dull or deep) (niewyraźny)przytłumiony przym.
  (nie wysoki)niski, głęboki przym.
 Do you hear that low hum?
low adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (below the normal level)głęboki, niski przym.
 Her evening dress had a low neckline.
 Jej suknia wieczorowa ma głęboki dekolt.
low adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (price, etc.: modest)niski przym.
 The shop is selling jeans at a very low price.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
EnglishPolish
mean adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (base) (przenośny)niski przym.
 His motives are mean and vile.
little adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (person: short)niski przym.
 She is too little to date a basketball player, isn't she?
low adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (gear: lower)niski przym.
 We put the car into low gear to climb the hill.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
Formy złożone:
EnglishPolish
back burner nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (low priority)niski priorytet przym. + m
 When he heard the news, everything else was put on the back burner.
low pitch nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (music: deep or bass frequency)niski dźwięk przym. + m
 Tony sang the song in a low pitch.
low priority nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sth] not considered urgent)niski priorytet przym. + m
 Paying your rent on time should not be a low priority.
low profile nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (being inconspicuous)niski profil przym. + m
 After the argument I kept a low profile for a few days. Spies tend to keep a low profile to avoid attention.
low voice nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (voice lower end of sound range)niski głos przym. + m
 Men typically have low voices and women have higher ones.
too short adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (not tall enough)za niski przys. + przym.
 He was too short to join the basketball team.
very short adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (not tall)bardzo niski przys. + przym.
 He's only 5 feet tall. He's very short.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

Dyskusje na forum ze słowami "niski" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'niski'.
Advertisements

Pobierz darmową aplikację na Android lub iPhona.

Android AppiPhone App

Zgłoś niestosowną reklamę.