osoba


WordReference English-Polish Dictionary © 2017:

Główne tłumaczenia
PolishEnglish
osoba person, individual
  entity
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
Pasujące pozycje ze słownika innego języka
Główne tłumaczenia
EnglishPolish
person,
plural: people
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(human being)osoba ż
 Which person are you talking about? The mother or the daughter?
 O której osobie mówisz? O matce czy o córce?
individual nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (a single person)osoba ż
  osoba indywidualna ż + przym.
  indywiduum n
 Only one individual turned up at opening time.
 Tylko jedna osoba przyszła o godzinie otwarcia.
person nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (grammar)osoba ż
 The third person singular of the present tense of "to be" is "is".
character nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (person) (potoczny)typ m
  osoba ż
 I don't know what that character's doing, but I am next in line!
life,
plural: lives
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(human being)osoba ż
 Twenty lives were lost in the bombing.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
EnglishPolish
body nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (person)osoba ż
  człowiek m
 Leslie felt happier than a body has the right to be.
figure nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (personality, person with standing)osoba ż
  postać ż
 Being a public figure, he was criticised by many people.
plate nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (serving, person being served)osoba ż
 The luncheon will cost fifty dollars a plate.
individual nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (person)osoba ż
 She is an odd individual.
one pronpronoun: Replaces noun--for example, "He took the cookie and ate it." "I saw you yesterday." formal (+ who: unspecified person)osoba ż
 One should always take care not to offend others.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
Formy złożone:
EnglishPolish
aborigine nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (native, indigenous person)osoba rdzenna ż + przym.
abuser nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sb] who misuses drugs, etc.)osoba nadużywająca, osoba uzależniona ż + przym.
account executive nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (sales representative)osoba odpowiedzialna za konto
beachcomber nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (scavenger: on beach)osoba zbierająca to co wyrzuci fala na brzeg
chief executive officer nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (CEO: senior manager)osoba z główną władzą wykonawczą
 The president is the chief executive officer of the nation.
Chief Operating Officer nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (executive in charge)CEO
  osoba z główną władzą wykonawczą
companion nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sb] who accompanies)towarzysz m
  osoba towarzysząca ż + przym.
 I'm happy to be my grandmother's companion when she visits the doctor.
dependant nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sb] financially supported)osoba będąca na utrzymaniu
evacuee nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (refugee, displaced person)osoba ewakuowana ż + przym.
 The evacuees were placed in churches and shelters.
experienced person nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sb] practised or knowledgeable)doświadczona osoba przym. + ż
framer nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sb] who writes legislation, constitution)osoba redagująca akt prawny ż +przym. + ż + przym.
fundraiser nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (charity worker)osoba zbierająca fundusze ż+przym.+m, l.mn.
 She works as a fundraiser for a major nonprofit.
gatecrasher nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative, informal (uninvited attendee)osoba niezaproszona ż + przym.
 I have a feeling that those two guys weren't invited to the wedding - they're gatecrashers.
good person nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sb] who is kind and honest)dobra osoba przym. + ż
gusher nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sb] exceptionally effusive)osoba wylewna ż + przym.
handicapped person nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. dated ([sb] who is physically disabled)osoba upośledzona fizycznie ż + przym. + przys.
 It's a home for mentally handicapped people.
handicapped person nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. dated ([sb] with learning difficulties)osoba upośledzona ż + przym.
 He may have had learning difficulties, but he resented being called a "handicapped person.".
honoree nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (recipient of an award)osoba wyróżniona ż + przym.
important person nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (prominent individual)ważna osoba, ważna osobistość przym. + ż
 When I asked why the street was blocked off the officer explained that some "important person" was due to arrive.
influential person nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sb] who inspires and motivates)wpływowa osoba przym. + ż
 My maths teacher was a very influential person in my intellectual development.
innocent person nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sb] who is not guilty of an offence)osoba niewinna ż + przym.
 The jury was able to tell from the evidence that the man on trial was an innocent person.
inquiring mind,
UK: enquiring mind
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(interest person)ciekawa osoba przym. + ż
invitee nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (invited person)osoba zaproszona ż + przym.
irritable person nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sb] who is habitually grumpy)ciągle zirytowana osoba przys. + przym. + ż
 I wish I could talk to my boss about this, but he is such an irritable person that it puts me off.
layperson nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative ([sb] uninitiated, non-expert) (przenośny)osoba świecka ż + przym.
lender nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (money lender)osoba udzielająca pożyczki ż+przym.+ż
  pożyczkodawca ż
 We've applied to several lenders for a mortgage.
loved one nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (close family member or friend)osoba kochana ż + przym.
 The loss of a loved one is hard to bear.
man at the helm nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (director, man in charge)osoba zarządzająca ż + przym.
 The man at the helm works 12 hours a day to keep the company running smoothly.
meat eater nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sb] who eats animal flesh)osoba mięsożerna ż + przym.
 My sister is a vegetarian but the rest of us are meat eaters.
motivator nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sb] or [sth] who inspires action)osoba motywująca ż + przym.
  motywator m
northerner nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (person from northern region)osoba z północy
number one,
number-one
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(favourite person)ulubiona osoba przym. + ż
 Ron is my number one person.
old person nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (senior citizen, elderly individual)starsza osoba przym. + ż
 She was rather spry for an old person.
one and the same nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (same person or thing) (osoba)jedna i ta sama osoba wyr.
  (rzecz)jedno i to samo wyr.
 At the end of the story, the boy and his twin were revealed to be one and the same!
parolee nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (person freed on parole)osoba zwolniona warunkowo ż + przym. + przys.
popper nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. slang ([sb] who takes excessive number of pills)osoba nadużywająca lekarstw n + przym. + n, pl
repairer nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sb] who fixes or mends)osoba reperująca, osoba naprawiająca ż + przym.
responsible person nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sb] sensible and trustworthy)odpowiedzialna osoba przym. + ż
 The company sought to hire a responsible person to guard the offices in the evening.
roper nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sb] who uses a rope to catch livestock)osoba chwytająca lassem
selfish person nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sb] self-interested)osoba samolubna ż + przym.
 Gilbert is a selfish person who's only interested in getting what he wants out of other people.
sharer nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (person who shares [sth])osoba dzieląca się ż + przym. + zaim.
shearer nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (farmer who shears sheep)osoba strzygąca owce
shuffler nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (person who shuffles playing cards)osoba tasująca ż + przym.
shy person nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sb] timid or reserved)nieśmiała osoba przym. + ż
 She was such a shy person, she could not talk to strangers.
significant other nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (partner, spouse)najbliższa osoba przym. + ż
  partner życiowy m + przym.
stander nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (person who is standing up)osoba stojąca ż + przym.
third person nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (grammar: he, they, etc.)trzecia osoba liczeb.+ż
 When I say "he spoke", I'm using the verb in the third person.
third string nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (American football: players ranked third in ability)trzecia osoba liczeb. + ż
 Jones is the third-string drama critic for the newspaper.
wage earner nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sb] who works to support family)osoba utrzymująca rodzinę ż+przym.+ż
 The husband is the traditional wage earner in the family.
weak-willed person nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sb] with no willpower)osoba pozbawiona silnej woli
 He was a weak-willed person who never escaped his father's influence.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

Dyskusje na forum ze słowami "osoba" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'osoba'.

In other languages: Spanish | French | Portuguese | Italiano | German | Niderlandzki | Swedish | Russian | Romanian | Czech | Greek | Turkish | Chinese | Japanese | Korean | Arabic

Advertisements

Word of the day: Intermediate+ chest

Advertisements

Zgłoś niestosowną reklamę.