pomimo


WordReference English-Polish Dictionary © 2017:

Główne tłumaczenia
PolishEnglish
pomimo despite, in spite of
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
Pasujące pozycje ze słownika innego języka

Główne tłumaczenia
EnglishPolish
despite prep (in spite of)pomimo, mimo przyim.
 Despite all my work, I still failed the exam. I arrived on time despite the train strike.
 Pomimo całej mojej pracy i tak oblałem egzamin.
notwithstanding prep formal (despite)pomimo przyim.
 Notwithstanding the new health care law, Peter didn't buy insurance because he didn't think he would get sick.
in spite of prep (despite)pomimo przyim.
 In spite of Steve's behaviour, I still love him.
in the face of prep (despite, in spite of)pomimo, mimo
 In the face of all her challenges, Mary persisted in her studies.
notwithstanding that conj formal (although)pomimo, że przyim. + spój.
 Notwithstanding that a liberal arts degree would make him unemployable, Tom decided to get one anyway.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
EnglishPolish
for prep (despite)mimo, pomimo przyim.
 For all her nagging, she's a great wife.
 Pomimo tego, że marudzi, jest wspaniałą żoną.
with prep (in spite of)pomimo przyim.
 With all her troubles, she remains optimistic.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
Formy złożone:
EnglishPolish
despite the fact that conj (even though)pomimo tego, że
despite this adv (even so, nevertheless)pomimo tego, że
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

Dyskusje na forum ze słowami "pomimo" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'pomimo'.

W innych językach: Spanish | French | Portuguese | Italiano | German | Niderlandzki | Swedish | Russian | Romanian | Czech | Greek | Turkish | Chinese | Japanese | Korean | Arabic

Reklamy

Word of the day: pair | skirt

Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.
Become a WordReference Supporter to view the site ad-free.