porozumienie


WordReference English-Polish Dictionary © 2017:

Główne tłumaczenia
PolishEnglish
porozumienie agreement, understanding
  settlement
  arrangement
  deal
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
Pasujące pozycje ze słownika innego języka

Główne tłumaczenia
EnglishPolish
deal n (agreement)umowa ż
  porozumienie nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
 The two sides made a deal.
 Dwie strony zawarły umowę.
agreement n (accord)porozumienie nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
  zgoda ż
 Do we have an agreement?
 Czy doszliśmy do porozumienia?
settlement n (law: final disposition)porozumienie, rozstrzygnięcie, ustalenie nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
 The settlement required the company to change its business practices.
 Porozumienie wymagało od firmy zmiany praktyk biznesowych.
rapport n French (good relationship)porozumienie nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
  dobre stosunki przym. + m, l.mn.
 Steve and Harry get on well; they have a rapport.
accord n (agreement)porozumienie nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
  zgoda ż
 The two gentlemen have an accord to cease fighting.
entente n from French (agreement to co-exist)ententa ż
  porozumienie nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
  układ m
 The two warring factions reluctantly came to an entente.
accord n (treaty)porozumienie nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
  ugoda ż
 The two nations signed an accord that would end hostilities.
arrangement n (agreement)porozumienie nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
 Lena and Aaron have an arrangement to meet every Friday at 7:00 for dinner.
understanding n (agreement)porozumienie nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
 The two nations reached an understanding on oil transport.
 Dwa narody doszły do porozumienia w sprawie transportu ropy naftowej.
terms npl (agreement)porozumienie nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
 The two sides came to terms, and signed the contract.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
Formy złożone:
EnglishPolish
common accord n (shared agreement)wspólne porozumienie przym. + n
have an understanding vi (have an informal agreement)mieć porozumienie dk. + n
 My wife and I have an understanding: she does the cooking and I do the washing up.
informal agreement n (unwritten contract)niepisane porozumienie przym. + n
verbal agreement n (unwritten contract, understanding)porozumienie ustne n + przym.
  umowa ustna ż + przym.
 Before signing the contract, we had to reach a verbal agreement.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

Dyskusje na forum ze słowami "porozumienie" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'porozumienie'.

W innych językach: Spanish | French | Portuguese | Italiano | German | Niderlandzki | Swedish | Russian | Romanian | Czech | Greek | Turkish | Chinese | Japanese | Korean | Arabic

Reklamy

Word of the day: call | frame

Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.
Become a WordReference Supporter to view the site ad-free.