porozumienie

ⓘ One or more forum threads is an exact match of your searched term. Click here.

WordReference English-Polish Dictionary © 2016:

Główne tłumaczenia
PolishEnglish
porozumienie agreement, understanding
  settlement
  arrangement
  deal
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
Pasujące pozycje ze słownika innego języka
Główne tłumaczenia
EnglishPolish
deal nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (agreement)umowa ż
  porozumienie n
 The two sides made a deal.
 Dwie strony zawarły umowę.
agreement nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (accord)porozumienie n
  zgoda ż
 Do we have an agreement?
 Czy doszliśmy do porozumienia?
settlement nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (law: final disposition)porozumienie, rozstrzygnięcie, ustalenie n
 The settlement required the company to change its business practices.
 Porozumienie wymagało od firmy zmiany praktyk biznesowych.
accord nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (agreement)porozumienie n
  zgoda ż
 The two gentlemen have an accord to cease fighting.
entente nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. from French (agreement to co-exist)ententa ż
  porozumienie n
  układ m
 The two warring factions reluctantly came to an entente.
accord nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (treaty)porozumienie n
  ugoda ż
 The two nations signed an accord that would end hostilities.
arrangement nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (agreement)porozumienie n
 Lena and Aaron have an arrangement to meet every Friday at 7:00 for dinner.
understanding nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (agreement)porozumienie n
 The two nations reached an understanding on oil transport.
 Dwa narody doszły do porozumienia w sprawie transportu ropy naftowej.
terms nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (agreement)porozumienie n
 The two sides came to terms, and signed the contract.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
EnglishPolish
rapport nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (good relationship)porozumienie n
  dobre stosunki przym. + m, l.mn.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
Formy złożone:
EnglishPolish
common accord nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (shared agreement)wspólne porozumienie przym. + n
have an understanding viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (have an informal agreement)mieć porozumienie dk. + n
 My wife and I have an understanding: she does the cooking and I do the washing up.
informal agreement nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (unwritten contract)niepisane porozumienie przym. + n
verbal agreement nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (unwritten contract, understanding)porozumienie ustne n + przym.
  umowa ustna ż + przym.
 Before signing the contract, we had to reach a verbal agreement.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

Dyskusje na forum ze słowami "porozumienie" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'porozumienie'.
Advertisements

Word of the day: Intermediate+ stroke

Advertisements
Zgłoś niestosowną reklamę.