ptaszek


WordReference English-Polish Dictionary © 2016:

Główne tłumaczenia
ptaszek birdie
  tick, check
  willy
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
Pasujące pozycje ze słownika innego języka
willy n slang (penis) (slang)ptaszek m
  m m
weenie n US, slang, figurative (penis)ptaszek m
wiener n US, figurative, slang (penis)ptaszek m
early bird ranny ptaszek przym. + m
free as a bird wolny jak ptaszek przym. + przyim. + m
early riser n ([sb] who gets up early in the morning)ranny ptaszek przym. + m
 He was quite the early riser who enjoyed gazing at the sunrise each morning.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

Dyskusje na forum ze słowami "ptaszek" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'ptaszek'.
Advertisements

Pobierz darmową aplikację na Android lub iPhona.

Android AppiPhone App

Zgłoś niestosowną reklamę.