ptaszek


WordReference English-Polish Dictionary © 2017:

Główne tłumaczenia
PolishEnglish
ptaszek birdie
  tick, check
  willy
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
Pasujące pozycje ze słownika innego języka
Główne tłumaczenia
EnglishPolish
willy nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. slang (penis) (slang)ptaszek m
  m m
weenie nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US, slang, figurative (penis)ptaszek m
wiener nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US, figurative, slang (penis)ptaszek m
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
Formy złożone:
EnglishPolish
early riser nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sb] who gets up early in the morning)ranny ptaszek przym. + m
 He was quite the early riser who enjoyed gazing at the sunrise each morning.
free as a bird adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (really free)wolny jak ptaszek przym. + przyim. + m
 When this school year is over, I'll be free as a bird.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

Dyskusje na forum ze słowami "ptaszek" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'ptaszek'.

In other languages: Spanish | French | Portuguese | Italiano | German | Niderlandzki | Swedish | Russian | Romanian | Czech | Greek | Turkish | Chinese | Japanese | Korean | Arabic

Advertisements

Word of the day: Intermediate+ bit

Advertisements

Zgłoś niestosowną reklamę.