rzeczy


Pasujące pozycje ze słownika innego języka

WordReference English-Polish Dictionary © 2017:

Główne tłumaczenia
EnglishPolish
stuff n (things)rzeczy ż, l.mn.
 What is this stuff over here in the corner?
 Co to za rzeczy są tutaj w rogu?
stuff n informal (belongings)rzeczy ż, l.mn.
 My stuff is all in my locker.
 Moje rzeczy są w szafce.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
EnglishPolish
shit n uncountable, vulgar, slang (personal items)rzeczy ż, l.mn.
 Go get your shit so we can leave.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
Formy złożone:
EnglishPolish
as a matter of fact adv (in fact, on the contrary)w gruncie rzeczy przyim.+m+ż
 I'm not ignoring your brother, as a matter of fact I invited him for dinner tonight.
Big deal! interj slang (disdain) (potoczny)Wielkie rzeczy! wykrz.
 So he won the game by cheating. Big deal!
bucket list n slang (things you wish to do before dying)lista rzeczy, których chce się doświadczyć jeszcze w życiu wyr.
 Swimming with dolphins is on Susan's bucket list.
call a spade a spade v expr figurative (speak frankly, plainly)nazywać rzeczy po imieniu B ndk.+ż, l.mn.+przyim.+n
 Louise has never been afraid of calling a spade a spade.
couture fashion n French (designer clothing)designerskie rzeczy przym. + ż, l.mn.
  designerska odzież przym. + ż
  ubrania od projektantów mody wyr.
 Who can afford couture fashions these days?
essentially adv (in essence)w gruncie rzeczy przyim.+m+ż
 Aside from cost, the two proposals are essentially the same.
garage sale,
yard sale
n
US (sale of used items)sprzedaż rzeczy używanych wyr.
 They sold a lot of their old things in a garage sale. There is a car boot sale every week in the town's main car park.
get down to brass tacks vi informal (discuss the essential points)zacząć mówić do rzeczy dk.+ndk.+przyim.+ż
 This meeting was called to deal with business, not chitchat, so can we get down to brass tacks?
Get to the point! interj informal (say what you mean)Do rzeczy! wykrz.
  Mów na temat! wykrz.
 Get to the point! We haven't got all day, you know.
hand-me-down n (used item)rzeczy po kimś wyr.
  używane rzeczy przym. + ż, l.mn.
 Mandy saved a lot of money on items for her baby thanks to hand-me-downs from her family.
have better things to do v expr (find [sth] a waste of time)mieć lepsze rzeczy do roboty dk. + przym. + ż,l.mn. + przyim. + ż
 I have better things to do than play golf all day. I have better things to do than to argue with you.
highly knowledgeable adj (expert, informed)znający się na rzeczy wyr.
 The professor was highly knowledgeable in his particular field, but little else.
indeed adv literary, dated (very) (archaiczny)w rzeczy samej wyr.
 Yes, he is intelligent indeed.
jumble sale n UK (rummage sale, sale of unwanted items)wyprzedaż używanych rzeczy ż+przym.+ż,l.mn.
 These old clothes of mine are only fit for a jumble sale.
laundry n (items to be washed)rzeczy do prania wyr.
  (potocznie)brudy m, l.mn.
 Put your laundry in the hamper.
 Włóż rzeczy do prania do kosza.
 Włóż brudy do kosza.
material things npl (objects, possessions)rzeczy materialne ż, l.mn. + przym.
 Sometimes an obsession with material things can prevent you finding true happiness.
necessarily adv (as a logical consequence)siłą rzeczy ż + ż
 It isn't necessarily so that I'll be here when you get back.
personal effects npl (belongings)rzeczy osobiste ż, l.mn. + przym.
 Mrs. Chen left her personal effects to her two sons in her will. When he was fired he had ten minutes to collect his personal effects from his desk.
salvage n (items saved)ocalałe rzeczy przym. + ż, l.mn.
 Salvage from the wreck is washing up on the beach.
sublime n (that which is sublime)wzniosłość ż
  rzeczy wzniosłe ż, l.mn.
 We must understand that we will all experience both the horrific and the sublime in life.
three,
3
n
(set of three things)trzy rzeczy licz. + ż, l.mn.
 This set of underwear comes in a three.
wash n (clothes to be washed)rzeczy do prania wyr.
  (potoczny)brudy m, l.mn.
 Your shirt's in the wash.
way of looking at things n (perspective, perception)sposób postrzegania rzeczy m+n+ż,l.mn.
 I can't understand your way of looking at things.
whites npl (washing: white items)białe rzeczy przym. + ż, l.mn.
 I just washed the colours, so now I need to wash the whites.
worse n ([sth] more unpleasant)gorsze rzeczy przym. + ż, l.mn.
 Things were bad, but he had survived worse.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

Dyskusje na forum ze słowami "rzeczy" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'rzeczy'.

W innych językach: Spanish | French | Portuguese | Italiano | German | Niderlandzki | Swedish | Russian | Romanian | Czech | Greek | Turkish | Chinese | Japanese | Korean | Arabic