rzeczy


NOTE: This dictionary is currently only English to Polish.
Here are the lines from the English to Polish side that include 'rzeczy'.

WordReference English-Polish Dictionary © 2015:

Pasujące pozycje ze słownika innego języka
stuff n (things)rzeczy ż, l.mn.
 What is this stuff over here in the corner?
 Co to za rzeczy są tutaj w rogu?
stuff n colloquial (belongings)rzeczy ż, l.mn.
 My stuff is all in my locker.
 Moje rzeczy są w szafce pod kluczem.
laundry n (things to be washed)rzeczy do prania ż, l.mn.+przyim.+n
  (potocznie)brudy m l.mn.
 Put you laundry in the hamper.
 Włóż rzeczy do prania do kosza na to.
 Włóż brudy do kosza na to.
necessarily adv (as a logical consequence)siłą rzeczy ż+ż
essentially adv (in essence)w gruncie rzeczy przyim.+m+ż
sublime n (that which is sublime)wzniosłość ż
  rzeczy wzniosłe ż, l.mn.
valuables npl (items of monetary value)rzeczy wartościowe ż, l.mn. + przym.
as a matter of fact w gruncie rzeczy przyim.+m+ż
big deal wielki problem przym.+m
  wielkie rzeczy
call a spade a spade nazywać rzeczy po imieniu B ndk.+ż, l.mn.+przyim.+n
have better things to do mieć lepsze rzeczy do roboty dk. + przym. + ż,l.mn. + przyim. + ż
things to do rzeczy do zrobienia
get down to brass tacks vi informal (discuss the essential points)zacząć mówić do rzeczy dk.+ndk.+przyim.+ż
 This meeting was called to deal with business, not chitchat, so can we get down to brass tacks?
highly knowledgeable adj (expert in, informed about [sth])znający się na rzeczy przym.+przyim.+ż
 The professor was highly knowledgeable in his particular field, but little else.
jumble sale n UK (rummage sale, sale of unwanted items)wyprzedaż używanych rzeczy ż+przym.+ż,l.mn.
 These old clothes of mine are only fit for a jumble sale.
material things npl (objects, possessions)rzeczy materialne ż, l.mn. + przym.
 Sometimes an obsession with material things can prevent you finding true happiness.
personal effects npl (belongings)rzeczy osobiste ż, l.mn. + przym.
 In her will, Mrs. Chen left her personal effects to her two sons.
way of looking at things n (perspective, perception)sposób postrzegania rzeczy m+n+ż,l.mn.
 I can't understand your way of looking at things.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

Dyskusje na forum ze słowami "rzeczy" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'rzeczy'.
Advertisements

Pobierz darmową aplikację na Android lub iPhona.

Android AppiPhone App

Zgłoś niestosowną reklamę.