skarżyć


Pasujące pozycje ze słownika innego języka

WordReference English-Polish Dictionary © 2017:

Główne tłumaczenia
EnglishPolish
tell tales v informal (inform on [sb])skarżyć ndk.
 Telling tales is what he does best, so you'd better not confide in him.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
Formy złożone:
EnglishPolish
beef (about [sth]) vi US, slang (complain)narzekać na ndk. + przyim.
  skarżyć się na zwr. ndk. + przyim.
 He's always beefing about work.
complain vi (vocally, in writing)skarżyć się zwr. ndk.
  narzekać dk.
  poskarżyć się zwr. dk.
 He complained about the leak to his landlord.
 Skarżył się na przeciek właścicielowi domu.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

Dyskusje na forum ze słowami "skarżyć" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'skarżyć'.

W innych językach: Spanish | French | Portuguese | Italiano | German | Niderlandzki | Swedish | Russian | Romanian | Czech | Greek | Turkish | Chinese | Japanese | Korean | Arabic

Reklamy

Word of the day: bite | noodle

Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.
Become a WordReference Supporter to view the site ad-free.