sprawy


Pasujące pozycje ze słownika innego języka

WordReference English-Polish Dictionary © 2017:

Główne tłumaczenia
PolishEnglish
goings-on n informal (happenings)sprawy ż, l.mn.
 Neighbours had reported some strange goings-on at the house.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
Formy złożone:
PolishEnglish
civil affairs npl (United Nations: civilians working with local authorities)sprawy cywili ż, l. mn. + m, l. mn.
commercial affairs npl (business matters or transactions)sprawy zawodowe ż, l.mn. + przym.
complicate matters v (create complications or difficulties)komplikować sprawy B ndk. + ż, l. mn.
  skomplikować sprawy B dk. + ż, l. mn.
 Keep it simple, there's no need to complicate matters.
Exterior n (politics: foreign affairs)Sprawy Zagraniczne ż, l.mn. + przym.
foreign affairs npl (politics: international relations)sprawy zagraniczne ż, l.mn. + przym.
 The Minister for Foreign Affairs is currently visiting Poland.
forget about it interj slang (don't mention it, you're welcome)nie ma sprawy
 A: You have done so much for me! B: Forget about it!
forget about it interj slang (don't worry, it's not important)nie ma sprawy
 Look, it's not such a big deal that I lied to you, so forget about it already!
have other fish to fry v expr figurative (have [sth] else to do)mieć inne sprawy na głowie dk. + przym. + ż, l.mn. + przyim. + ż
 I can't wait around here, I've other fish to fry.
have other things to do v expr (be busy already)mieć inne sprawy do zrobienia dk. + przym. + ż, l. mn. + przyim. + n
 I can't make it to the movies; I have other things to do.
matters of importance npl (serious issues)ważne sprawy przym. + ż, l.mn.
 The directors dealt with matters of importance in a board meeting.
money matters npl (financial considerations)sprawy pieniężne ż, l.mn. + przym.
 He let his wife handle all the money matters, like paying the bills and saving for holidays.
nitty gritty n informal (practical details)sprawy praktyczne ż, l.mn. + przym.
 Let's not worry about the nitty gritties until we understand the basic concept.
not a big deal,
no big deal
adj
informal (a matter of little importance)nie ma sprawy part. + dk. + ż
 It is not a big deal that your brother likes to drink a beer now and then. Knitting a sweater is not a big deal for Jane; she has been knitting since she was eight years old.
political affairs npl (matters of government)sprawy polityczne, sprawy rządowe ż, l.mn. + przym.
public affairs npl (current events of public interest)sprawy publiczne ż, l.mn. + przym.
 The new television station has 6 hours a day of public affairs programming.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

Dyskusje na forum ze słowami "sprawy" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'sprawy'.

W innych językach: Spanish | French | Portuguese | Italiano | German | Niderlandzki | Swedish | Russian | Romanian | Czech | Greek | Turkish | Chinese | Japanese | Korean | Arabic

Reklamy

Word of the day: view | notch

Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.
Become a WordReference Supporter to view the site ad-free.