sprawy


Pasujące pozycje ze słownika innego języka

WordReference English-Polish Dictionary © 2017:

Główne tłumaczenia
EnglishPolish
goings-on n informal (happenings)sprawy ż, l.mn.
 Neighbours had reported some strange goings-on at the house.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
Formy złożone:
EnglishPolish
civil affairs npl (United Nations: civilians working with local authorities)sprawy cywili ż, l. mn. + m, l. mn.
commercial affairs npl (business matters or transactions)sprawy zawodowe ż, l.mn. + przym.
complicate matters vtr + npl (create complications, difficulties)komplikować sprawy ndk. + ż, l.mn.
  skomplikować sprawy dk. + ż, l.mn.
 Keep it simple - there's no need to complicate matters.
Exterior n (politics: foreign affairs)Sprawy Zagraniczne ż, l.mn. + przym.
foreign affairs npl (politics: international relations)sprawy zagraniczne ż, l.mn. + przym.
 The Minister for Foreign Affairs is currently visiting Poland.
forget about it interj slang (don't mention it, you're welcome)nie ma sprawy
 A: You have done so much for me! B: Forget about it!
forget about it interj slang (don't worry, it's not important)nie ma sprawy
 Look, it's not such a big deal that I lied to you, so forget about it already!
have other fish to fry v expr figurative (have [sth] else to do)mieć inne sprawy na głowie dk. + przym. + ż, l.mn. + przyim. + ż
 I can't wait around here, I've other fish to fry.
have other things to do v expr (be busy already)mieć inne sprawy do zrobienia dk. + przym. + ż, l. mn. + przyim. + n
 I can't make it to the movies; I have other things to do.
matters of importance npl (serious issues)ważne sprawy przym. + ż, l.mn.
 The directors dealt with matters of importance in a board meeting.
money matters npl (financial considerations)sprawy pieniężne ż, l.mn. + przym.
 He let his wife handle all the money matters, like paying the bills and saving for holidays.
nitty gritty n informal (practical details)sprawy praktyczne ż, l.mn. + przym.
 Let's not worry about the nitty gritties until we understand the basic concept.
No problem! interj informal (You're welcome! Don't mention it!) (potoczny)żaden problem wykrz.
  (potoczny)nie ma problemu, nie ma sprawy zwrot
No problem! interj informal (Certainly! Of course!) (potoczny)nie ma problemu, nie ma sprawy zwrot
 This radio doesn't work - I want a refund! Certainly Sir - no problem!
not a big deal,
no big deal
adj
informal (a matter of little importance)nie ma sprawy zwrot ndk.
 It is not a big deal that your brother likes to drink a beer now and then. Knitting a sweater is not a big deal for Jane; she has been knitting since she was eight years old.
organizing,
also UK: organising
n
(coordinating, organization)organizacja ż
  sprawy organizacyjne ż, l.mn. + przym.
 Let's meet on Friday to discuss the organizing.
political affairs npl (matters of government)sprawy polityczne, sprawy rządowe ż, l.mn. + przym.
public affairs npl (current events of public interest)sprawy publiczne ż, l.mn. + przym.
 The new television station has 6 hours a day of public affairs programming.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

Dyskusje na forum ze słowami "sprawy" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'sprawy'.

W innych językach: Spanish | French | Portuguese | Italiano | German | Niderlandzki | Swedish | Russian | Romanian | Czech | Greek | Turkish | Chinese | Japanese | Korean | Arabic

Reklamy

Word of the day: spare | scale

Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.
Become a WordReference Supporter to view the site ad-free.