szeroko


WordReference English-Polish Dictionary © 2017:

Główne tłumaczenia
PolishEnglish
szeroko wide, widely
  broad, broadly
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
Pasujące pozycje ze słownika innego języka

Główne tłumaczenia
EnglishPolish
broadly adv (smile, grin: widely)szeroko przys.
 Danny smiled broadly at the audience.
broadly adv (in general)szeroko przys.
 The education systems of England, Scotland and Wales are broadly similar.
abroad adv (widely)szeroko przys.
 By the time Paul woke up, the news had circulated abroad.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
EnglishPolish
wide adv (widely)szeroko przys.
 He opened his eyes wide for the photograph.
widely adv (to large extent)szeroko przys.
 It was widely reported that the celebrity had died, but it turned out to be a hoax.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
Formy złożone:
EnglishPolish
gaping adj (mouth: open wide)szeroko otwarty przys. + przym.
 Close that gaping mouth, you're being rude!
grin vi (smile)uśmiechać się szeroko ndk.+zaim.+przys.
 Peter grinned as he stuffed the chocolate in his mouth
in broad terms adv (loosely speaking)szeroko mówiąc przys. + imies.
 The research looks in broad terms at the influence of food production on land use.
prevalent adj (common, widespread)szeroko rozpowszechniony przys. + przym.
 Emphysema is prevalent among coal miners.
wide adj (eyes: fully open)szeroko otwarte przys. + przym.
 Her eyes were wide with wonder at the sight of the huge pink flower.
wide apart adj (separated)szeroko rozstawiony przys. + przym.
 It's not a bad portrait except that his eyes are too wide apart.
wide open,
wide-open
adj
literal (fully open, uncovered)szeroko otwarty przys. + przym.
Uwaga: hyphen used when term is an adj before a noun
 All the applicants for the job were useless so the field is still wide open.
wide-eyed adj (having eyes open in astonishment, etc.) (ze zdziwienia)z szeroko otwartymi oczami wyr.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

Dyskusje na forum ze słowami "szeroko" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'szeroko'.

W innych językach: Spanish | French | Portuguese | Italiano | German | Niderlandzki | Swedish | Russian | Romanian | Czech | Greek | Turkish | Chinese | Japanese | Korean | Arabic

Reklamy

Word of the day: allow | bud

Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.
Become a WordReference Supporter to view the site ad-free.