tłumaczenie


WordReference English-Polish Dictionary © 2017:

Główne tłumaczenia
PolishEnglish
tłumaczenie translation, interpreting
  explanation, explication
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
Pasujące pozycje ze słownika innego języka

Główne tłumaczenia
EnglishPolish
translation n (document produced)przekład m
  tłumaczenie nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
 He's just written a new translation of The Odyssey.
 Właśnie napisała nowy przekład Odysei.
translation n (act of translating)tłumaczenie nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
 The translation took over a week to complete.
 To tłumaczenie zabrało ponad tydzień.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
EnglishPolish
gloss n (of word)tłumaczenie nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
 The new science textbook introduced every new term with a gloss in the margin.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
Formy złożone:
EnglishPolish
interpretation n (languages)tłumaczenie ustne n + przym.
 Frank studied interpretation and translation at the university and got a job working with the government.
interpreting n (oral translation)tłumaczenie ustne n + przym.
 The interpreting was broadcast on the radio.
literal translation n (word-for-word interpretation)dosłowne tłumaczenie przym. + n
 The literal translation of guitarist Manitas de Plata's name is "Little hands of silver".
mistranslation n (mistaken interpretation)złe tłumaczenie przym. + n
 The mistranslation got laughs among native speakers.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

Dyskusje na forum ze słowami "tłumaczenie" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'tłumaczenie'.

W innych językach: Spanish | French | Portuguese | Italiano | German | Niderlandzki | Swedish | Russian | Romanian | Czech | Greek | Turkish | Chinese | Japanese | Korean | Arabic

Reklamy

Word of the day: allow | bud

Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.
Become a WordReference Supporter to view the site ad-free.