wrażenie

ⓘ One or more forum threads is an exact match of your searched term. Click here.

WordReference English-Polish Dictionary © 2016:

Główne tłumaczenia
PolishEnglish
wrażenie impression
  sensation
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
Pasujące pozycje ze słownika innego języka
Główne tłumaczenia
EnglishPolish
impression nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (feeling towards)wrażenie n
inkling nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (slight idea)wrażenie, podejrzenie n
semblance nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (superficial appearance)wrażenie n
  pozór m
impression nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (impress others)wrażenie
sensation nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (emotional impression)wrażenie n
 I had a sudden sensation that I'd been there before.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
Formy złożone:
EnglishPolish
first impression nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (immediate effect of [sth] or [sb])pierwsze wrażenie przym. + n
 My first impression of this place was not good.
formidable adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (impressive, awe-inspiring)onieśmielający przym.
  robiący wrażenie przym.+n
 She's a formidable pianist and is expected to be given a recording contract.
get the impression,
get the impression that
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(with clause: sense)mieć wrażenie dk. + n
 I'm getting the impression that the election didn't really change anything.
good feeling about nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sb]: positive evaluation of)dobre wrażenie przym. + n
 I've got a good feeling about you. I think you'll go far in this company.
grip vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (fascinate)wywierać wrażenie B ndk.+n
have an idea of viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (have some notion, understanding of)mieć wrażenie B dk. + n
 Do you have an idea of how many people will be coming to the party?
have an impression viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (have a vague idea of [sth])mieć wrażenie B dk. + n
 I have an impression of her as a bit irresponsible.
have the impression,
have the impression that
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(sense)mieć wrażenie dk. + n
 I have the impresssion you do not trust me enough.
have the sense of vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (understand, grasp main idea of [sth])mieć wrażenie B dk. + n
 I think you finally have the sense of it.
I believe (I am under the impression that)mam wrażenie, że
 I believe the class begins on Monday.
make an impression v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (have impact)robić wrażenie B ndk. + n
  zrobić wrażenie B dk. + n
 If you want to make an impression socially, it is very important to remember people's names.
understand,
understand that
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(be given the impression that)mieć wrażenie, odnosić wrażenie ndk. + n
  odnieść wrażenie dk. + n
  rozumieć ndk.
 I understand that the situation is grave.
wrong impression nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (false idea of [sb] or [sth])mylne wrażenie przym.+n
 I hope I didn't give you the wrong impression.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

Dyskusje na forum ze słowami "wrażenie" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'wrażenie'.
Advertisements

Pobierz darmową aplikację na Android lub iPhona.

Android AppiPhone App

Zgłoś niestosowną reklamę.