wrażenie


NOTE: This dictionary is currently only English to Polish.
Here are the lines from the English to Polish side that include 'wrażenie'.

WordReference English-Polish Dictionary © 2015:

Pasujące pozycje ze słownika innego języka
impression n (feeling towards)wrażenie nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
impression n (impress others)wrażenie
sensation n (emotional impression)wrażenie nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
semblance n (superficial appearance)wrażenie nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
  pozór m
grip vtr (fascinate)wywierać wrażenie B ndk.+n
formidable adj (impressive, awe-inspiring)onieśmielający przym.
  robiący wrażenie przym.+n
inkling n (slight idea)wrażenie, podejrzenie nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
get the impression mieć wrażenie dk. + n
have the impression mieć wrażenie dk. + n
make an impression robić wrażenie B ndk. + n
  zrobić wrażenie B dk. + n
first impression n (immediate effect of [sth] or [sb])pierwsze wrażenie przym. + n
 My first impression of this place was not good.
good feeling about n ([sb]: positive evaluation of)dobre wrażenie przym. + n
 I've got a good feeling about you. I think you'll go far in this company.
have an idea of vi (have some notion, understanding of)mieć wrażenie B dk. + n
 Do you have an idea of how many people will be coming to the party?
have an impression vi (have a vague idea of [sth])mieć wrażenie B dk. + n
 I have an impression of her as a bit irresponsible.
have the sense of vtr (understand, grasp main idea of [sth])mieć wrażenie B dk. + n
 I think you finally have the sense of it.
wrong impression n (false idea of [sb] or [sth])mylne wrażenie przym.+n
 I hope I didn't give you the wrong impression.
I believe (I am under the impression that)mam wrażenie, że
 I believe the class begins on Monday.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

Dyskusje na forum ze słowami "wrażenie" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'wrażenie'.

Pobierz darmową aplikację na Android lub iPhona.

Android AppiPhone App
Zgłoś niestosowną reklamę.