WordReference nie może przetłumaczyć dokładnie tego zdania, ale kliknij w każde słowo, aby zobaczyć jego znaczenie:

wziąć pod uwagę


Pasujące pozycje ze słownika innego języka

WordReference English-Polish Dictionary © 2017:

Główne tłumaczenia
EnglishPolish
consider [sth] vtr (take into account)brać pod uwagę zwrot ndk.
  wziąć pod uwagę zwrot dk.
 Have you considered the long-term consequences of this decision?
 Czy brałeś pod uwagę długoterninowe konsekwencje tej decyzji?
bear in mind vtr (consider, take into account)brać pod uwagę zwrot ndk.
  wziąć pod uwagę B dk. +przyim. + ż
 Bear in mind that we already have an enormous sum invested in the project.
take cognizance of vtr formal (note, acknowledge)brać pod uwagę zwrot ndk.
  wziąć pod uwagę zwrot dk.
 Taking cognizance of her circumstances, the judge was inclined to be lenient.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
Formy złożone:
EnglishPolish
consider the circumstances v (take context into account)brać pod uwagę okoliczności
  wziąć pod uwagę okoliczności
 Before you blame him, consider the circumstances.
consider the source v (be sceptical)brać pod uwagę źródło
  wziąć pod uwagę źródło
 Don't pay attention to anything he says; consider the source.
take no notice of [sb/sth] v expr (pay no attention to, disregard)nie brać pod uwagę zwrot ndk.
  nie wziąć pod uwagę zwrot dk.
  ignorować ndk.
  zignorować dk.
 She took no notice of his antics.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

Dyskusje na forum ze słowami "wziąć pod uwagę" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'wziąć pod uwagę'.

W innych językach: Spanish | French | Portuguese | Italiano | German | Niderlandzki | Swedish | Russian | Romanian | Czech | Greek | Turkish | Chinese | Japanese | Korean | Arabic

Reklamy

Word of the day: funny | dent

Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.
Become a WordReference Supporter to view the site ad-free.