wziąć pod uwagę


WordReference English-Polish Dictionary © 2016:

Pasujące pozycje ze słownika innego języka
consider vtr (take into account) (nieregularny)brać pod uwagę ndk.+przyim.+ż
  wziąć pod uwagę dk.+przyim.+ż
 Have you considered the long-term consequences of this decision?
 Czy brałeś pod uwagę długoterninowe konsekwencje tej decyzji?
bear in mind vtr (consider, take into account)brać pod uwagę B ndk. + przyim. + ż
  wziąć pod uwagę B dk. +przyim. + ż
 Bear in mind that we already have an enormous sum invested in the project.
take cognizance of vtr (note, acknowledge)brać pod uwagę B ndk.+przyim.+ż
  wziąć pod uwagę B dk.+przyim.+ż
 Taking cognizance of her circumstances, the judge was inclined to be lenient.
consider the circumstances v (take context into account)brać pod uwagę okoliczności
  wziąć pod uwagę okoliczności
 Before you blame him, consider the circumstances.
consider the source v (be sceptical)brać pod uwagę źródło
  wziąć pod uwagę źródło
 Don't pay attention to anything he says; consider the source.
take no notice of vtr (pay no attention to, disregard)nie brać pod uwagę
  nie wziąć pod uwagę
 She took no notice of his antics.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

Dyskusje na forum ze słowami "wziąć pod uwagę" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'wziąć pod uwagę'.
Advertisements

Pobierz darmową aplikację na Android lub iPhona.

Android AppiPhone App

Zgłoś niestosowną reklamę.