zachowanie


NOTE: This dictionary is currently only English to Polish.
Here are the lines from the English to Polish side that include 'zachowanie'.

WordReference English-Polish Dictionary © 2015:

Pasujące pozycje ze słownika innego języka
retention n (act of retaining)zachowanie nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
  zatrzymanie nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
behavior n US (person: conduct)zachowanie nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
behavior n US (person: towards others)zachowanie nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
behavior n US (animal: habits, responses)zachowanie nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
conservation n (saving)ochrona ż
  zachowanie nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
demeanor n (behaviour)zachowanie nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
  postawa ż
conduct n (behaviour)zachowanie, prowadzenie się nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
 Your conduct is not acceptable.
 Twoje zachowanie jest nie do zaakceptowania.
bearing n ([sb]'s manner)zachowanie się n+ zaim.
misconduct n (bad behaviour)złe zachowanie przym.+m
misconduct n (unlawful actions in workplace)nieodpowiednie zachowanie przym.+n
comportment n formal (behaviour)zachowanie, postępowanie nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
misbehavior,
UK: misbehaviour
n
(child: naughtiness, disobedience)złe zachowanie przym.+n
good behavior ładne zachowanie, dobre zachowanie przym. + n
bad behaviour n (child: naughtiness)złe zachowanie przym. + n
 As a punishment for bad behavior, the child was sent to his room.
bad behaviour n (adult: criminal or antisocial acts)karygodne zachowanie przym. + n
 Talking on your cell phone in the library is such bad behavior!
calling card n figurative ([sth] characteristic of [sb])typowe zachowanie przym. + n
 Dogs leave their calling cards wherever they mark their territories.
conservation of energy n (law of physics: energy remains constant)zachowanie energii n+ż
 According to the law of the conservation of energy, energy can not be destroyed, only transmuted.
conservation of energy n (reducing energy consumption)zachowanie energii, oszczędzanie energii n+ż
 Conservation of energy has become a concern since gas prices have gone up.
good behaviour n (child: politeness, not misbehaving)dobre zachowanie przym. + n
 As a child, I was given a sweet for good behaviour.
good behaviour n (prisoner: good conduct)dobre zachowanie przym. + n
 I expect that he will have his prison term reduced for good behaviour.
good form n (appropriate, mannerly behaviour.)dobre zachowanie, odpowiednie zachowanie przym. + n
 It is good form to offer your seat to a lady.
justify your behaviour vi (explain oneself, be excused)wyjaśnać swoje zachowanie B ndk.+zaim.+n
 If you can justify your behaviour in class I will reconsider the punishment.
poor behaviour n (bad conduct)złe zachowanie przym. + n
 The student was sent out of the class for poor behaviour.
social conduct n (behaviour in company)zachowanie towarzyskie n + przym.
standard behaviour,
US: standard behavior
n
UK (what is normally done)zwykłe zachowanie przym. + n
best practice n (most professional conduct)najlepsze zachowanie przym. + n
 Best practice in the medical or mental health field is to take a thorough history from the patient.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

Dyskusje na forum ze słowami "zachowanie" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'zachowanie'.
Word of the Day: awkward
Subscribe
Advertisements

Pobierz darmową aplikację na Android lub iPhona.

Android AppiPhone App

Zgłoś niestosowną reklamę.